HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gevonden of verloren voorwerpen

Hebt u een voorwerp verloren of gevonden in de openbare ruimte? U kunt iemand gelukkig maken en ervoor zorgen dat het verloren voorwerp terecht komt bij de eigenaar! Dit zijn de verschillende initiatieven die moeten worden genomen. 

Wat moet u doen als u een voorwerp vindt?

  • Als u een voorwerp op de openbare weg vindt, breng het dan binnen in het politiekantoor van Ukkel. Alle verloren voorwerpen die worden binnengebracht, worden bezorgd aan de dienst gevonden voorwerpen van de gemeente Ukkel. De dienst gevonden voorwerpen nodigt de eigenaar per post uit om deze te komen ophalen. Indien een niet-geïdentificeerd voorwerp wordt gevonden, dan wordt het, in afwachting van de komst van de eigenaar, gedurende 6 maanden bij de dienst gevonden voorwerpen bewaard
  • Als u een verloren voorwerp vindt op het openbaar vervoer, geef het dan onmiddellijk aan het personeel aan boord of in het station.

Wat moet u doen als u een voorwerp bent verloren?

  • Indien u een voorwerp dat u dierbaar is op de openbare weg bent verloren, dan moet u in eerste instantie aangifte doen van het verloren voorwerp bij de politie (niet noodzakelijkerwijs bij die van Ukkel).
    De politie zal de beschrijving van het voorwerp en de contactgegevens van de eigenaar doorgeven aan "Gevonden voorwerpen". Als het voorwerp wordt teruggevonden, wordt de eigenaar ervan verwittigd via een uitnodiging waarin wordt gevraagd om het voorwerp te komen ophalen bij de dienst gevonden voorwerpen. Hij moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of een aangifte van diefstal of verlies uitgereikt door de politie.
  • Als u iets bent verloren in de gebouwen of op de voertuigen van de MIVB, dan kunt u best contact opnemen met de klantendienst - Gevonden voorwerpen van de MIVB

Meer informatie

Sociale Actie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.18

E-mail
socialeactie@ukkel.brussels