HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Netheidsacties in de gemeente

De dienst Reinheid heeft 3 initiatieven op touw gezet om de burgers te sensibiliseren rond het belang van het behoud van de reinheid in de openbare ruimte.

Mobiel containerpark

Op initiatief van de gemeente Ukkel en Net Brussel staan er van 27 tot 31 mei 2024 elke dag containers en een vrachtwagen van Proxy Chimik op een strategische locatie in de gemeente zodat je je grof huisvuil kan afvoeren (meubels, huishoudtoestellen, multimedia, gereedschap, hard plastic, lampen, verf, olie, batterijen, …).

Het mobiel containerpark is open van 9 tot 18 uur en aanvaardt tot 3 m³ grof huisvuil (meubelen, huishoudtoestellen en multimediatoestellen, gereedschap, hard plastic, lampen en verlichting, verf, olie en batterijen, ...). Deze dienst is bestemd voor de Ukkelaars en is volledig gratis. Opgelet! Bouwafval (inclusief wastafels, spoelbakken, toiletten, enz.) en bloempotten in aardewerk of eterniet worden niet aanvaard. Om te weten welk afval aanvaard wordt en voor de praktische details:  website van Net Brussels of  0800/981.81.

Wanneer en waar?

  • 27/05: Gemsstraat (toegang via de Lamastraat).
  • 28/05: Landhuisjesstraat (toegang via de Coghenlaan).
  • 29/05: Roze Hoevelaan (toegang via de Burgmeester Jean Herinckxlaan).
  • 30/05: Sleutelbloemstraat (toegang via de Vanderkinderestraat).
  • 31/05: Sint-Jobsplein.

Voorjaar van de reinheid

Van 15 tot 21 april 2024 organiseert de gemeente Ukkel de 9e editie van het "Voorjaar van de reinheid".

De gemeente wil met dit initiatief de burgers sensibiliseren rond de instandhouding van de reinheid in de openbare ruimte en zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om de straten, wijken, parken, ... van hun gemeente een poetsbeurt te geven. Families, vriendengroepen, sportclubs, wijkcomités, handelaarsverenigingen, scholen, jeugdbewegingen, ... iedereen die wil meewerken aan de openbare reinheid en die iets voor het milieu wil doen, is welkom. Voor de ophaling van papier, sigarettenpeuken, blikjes, plastic zakken en ander afval op het trottoir, op straat, ... leent de gemeente een schoonmaakkit uit met handschoenen, tangen (beperkt aantal) en vuilniszakken.

Om deel te nemen aan het "Voorjaar van de reinheid":  02/605.16.72 of  reinheid@ukkel.brussels

Ik wil een schoonmaak organiseren in mijn wijk

Wij stellen u materiaal ter beschikking en zorgen voor het afvoeren van het verzamelde afval dat tijdens uw schoonmaakactie wordt verzameld. 

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

De ophaling van huishoudelijk afval is het alleenrecht van het gewestelijk agentschap Net Brussel.
 Om een klacht in te dienen