Netheidsacties in de gemeente

De dienst Reinheid heeft 3 initiatieven op touw gezet om de burgers te sensibiliseren rond het belang van het behoud van de reinheid in de openbare ruimte.

Mobiel containerpark

Op initiatief van de gemeente en Net Brussel staan elke dag containers en een vrachtwagen van Proxy Chimik op een strategische locatie in de gemeente, zodat u uw huishoudelijk afval kunt afvoeren.

Het mobiel containerpark is open van 9 tot 18 uur en aanvaardt tot 3 m³ grof huisvuil (meubelen, huishoudtoestellen en multimediatoestellen, gereedschap, hard plastic, lampen en verlichting, verf, olie en batterijen, ...). Deze dienst is bestemd voor de Ukkelaars en is volledig gratis. Opgelet! Bouwafval (inclusief wastafels, spoelbakken, toiletten, enz.) en bloempotten in aardewerk of eterniet worden niet aanvaard. Om te weten welk afval aanvaard wordt en voor de praktische details:  website van Net Brussels of  0800/981.81.

Voorjaar van de reinheid

De gemeente wil met dit initiatief de burgers sensibiliseren rond de instandhouding van de reinheid in de openbare ruimte en zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om de straten, wijken, parken, ... van hun gemeente een poetsbeurt te geven. Families, vriendengroepen, sportclubs, wijkcomités, handelaarsverenigingen, scholen, jeugdbewegingen, ... iedereen die wil meewerken aan de openbare reinheid en die iets voor het milieu wil doen, is welkom. Voor de ophaling van papier, sigarettenpeuken, blikjes, plastic zakken en ander afval op het trottoir, op straat, ... leent de gemeente een schoonmaakkit uit met handschoenen, tangen (beperkt aantal) en vuilniszakken.

Om deel te nemen aan het "Voorjaar van de reinheid":  02/605.16.72 of  reinheid@ukkel.brussels

Ik wil een schoonmaak organiseren in mijn wijk

Wij stellen u materiaal ter beschikking en zorgen voor het afvoeren van het verzamelde afval dat tijdens uw schoonmaakactie wordt verzameld. 

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

De ophaling van huishoudelijk afval is het alleenrecht van het gewestelijk agentschap Net Brussel.
 Om een klacht in te dienen