""

Invasieve exoten

Zoals in talrijke gemeenten het geval is, concurreren de oorspronkelijke fauna en flora van de Ukkelse omgeving soms met invasieve exoten. Om de verspreiding van invasieve exoten in de omgeving tegen te gaan, voert de gemeente verschillende acties en verstrekt zij advies aan de burgers. 

Wat is een «overwoekerende soort» ?

Een dier- of plantensoort wordt overwoekerend (of invasief) genoemd wanneer zij aan 3 criteria voldoet:

  1. vanuitheemse oorsprong zijn: de soort komt voor in een andere omgeving dan de oorspronkelijke omgeving;
  2. geografisch aan het uitbreiden: na aankomst verspreidt de soort zich in de omgeving en worden natuurlijke of semi-natuurlijke habitats ingepalmd ten nadele van inheemse soorten;
  3. verantwoordelijk voor ongewenste effecten voor de ecologie, de economie en/of de volksgezondheid.

Van de overwoekerende plantensoorten zijn er 2 bijzonder problematisch in Ukkel: de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw

De Japanse duizendknoop concurreert bijvoorbeeld hevig met de plaatselijke flora. De Japanse duizendknoop kan bijna alle andere soorten uitroeien door de giftige stoffen die hij afscheidt, zijn hoge groeisnelheid en zijn weelderig gebladerte; dit gebladerte creëert een onherbergzame schaduw voor de andere soorten en veroorzaakt een afname van de biologische diversiteit van de omgeving. De pesticiden zijn niet doeltreffend tegen hen (ze zijn ook verboden in de openbare ruimte) en enkel handmatig verwijderen is mogelijk, maar dat werk gaat moeizaam.

Acties van de gemeente

In de openbare ruimte

Het gemeentebestuur houdt een lijst bij met plekken waar de duizendknoop in Ukkel voorkomt. Sinds 2010 wordt een kaart bijgehouden met plaatsen waar de duizendknoop voorkomt in de gemeente. Dat in kaart brengen gebeurt door verschillende gemeentediensten (Milieudienst, Groendienst en Wegendienst) en ook door verenigingen die actief zijn in Ukkel (SOS Kauwberg, Natagora, ...) die ons informeren over de locaties van deze planten.

Deze kaart is waarschijnlijk niet volledig, enerzijds door de ontoegankelijkheid van privéterreinen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, en anderzijds door de snelheid waarmee de duizendknoop zich verspreidt. Het gemeentebestuur gebruikt deze kaart om gerichter te kunnen optreden.

Sinds 2010 trekt de gemeente Ukkel jaarlijks een budget uit voor interventies in het openbaar domein door een externe onderneming. De gebruikte methode is de mechanische methode: regelmatig maaien, een worteldoek leggen en na enkele jaren inheemse soorten planten.

Op private ruimtes

Als een gemeenteambtenaar: 

  • vanuit de openbare ruimte een overwoekerende (of invasieve) uitheemse plant op een privé-eigendom opmerkt, dan stuurt de gemeente een gepersonaliseerde brief;
  • de aanwezigheid vermoedt van een overwoekerende plant in een wijk, dan deelt de gemeente een «huis-aan-huisbericht» uit.

De bedoeling van deze brieven is om de omwonenden bewust te maken van de negatieve gevolgen van de verspreiding van overwoekerende soorten voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen voor te stellen.

Stuur ons een e-mail als u een overwoekerende plant opmerkt.

Een overwoekerende plant melden

 milieu@ukkel.brussels

Bamboe, de vlinderstruik en de Aziatische hoornaar

Bamboe

Hoewel bamboe niet wordt beschouwd als een invasieve exoot, moet hij toch worden vermeden: hij groeit snel terug door zijn wortelstokken, verspreidt zich heel snel, en kan dekzeilen doorboren, enz.

De vlinderstruik

De Buddleia trekt veel vlinders aan, vandaar zijn bijnaam «vlinderstruik». De struik vormt echter een bedreiging voor sommige vlindersoorten. De bladeren bevatten een stof die giftig is voor rupsen en andere insecten, en de plant staat op de lijst van invasieve planten vanwege de grote hoeveelheid zaad die ze produceert.

De Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een invasieve uitheemse soort, heeft zich gevestigd in Brussel. Dit insect jaagt op bijen en verontrust imkers en natuurliefhebbers. Voor meer info over de Aziatische hoornaar en om te weten hoe u moet reageren:  surf naar de website van Leefmilieu Brussel.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels