Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het waterbeheer (GSV water)

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) betreffende het waterbeheer werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2016 en is van kracht sinds 28 november 2016.

Regenwater beheren

Water is een kostbare natuurlijke hulpbron en een gemeenschappelijk goed dat beschermd moet worden. Maar water kan ook heel wat schade veroorzaken, zoals dat in de jaren 2010 enkele keren is gebeurd in Ukkel, toen hevige neerslag leidde tot zware overstromingen in de lagergelegen delen. De gemeente doet veel inspanningen om deze hinder te beperken, maar ook alle Ukkelaren moeten hun solidariteit tonen.

Er moet dus nagedacht worden over waterbeheer en daarom is er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor waterbeheer, in het bijzonder voor regenwater. Deze verordening stimuleert het hergebruik en de tijdelijke opslag van regenwater voordat het in beperkte mate wordt geloosd langs de afvoerbuis van het perceel. Dit laat toe om op te treden tegen overbelasting van de riolen door onweer en om bij te dragen aan de strijd tegen de overstromingen.

In deze verordening wordt ook gepleit voor insijpeling van regenwater, waar mogelijk, zodat de grondwaterspiegel gevoed kan worden. Een gids (zie hieronder) werd opgesteld om de burgers te informeren en te begeleiden bij hun regenwaterbeheer. De verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, in het bijzonder om regenwater te kunnen laten insijpelen, worden erin opgesomd.

Iedereen kan bijdragen tot een efficiënt beheer van regenwater door eenvoudige en goedkope ingrepen, zoals bijvoorbeeld het graven van kielgoten.

Afvalwater beheren en de aansluiting op het rioolnet

De voormalige gemeentelijke verordening van 2010 inzake de aansluiting op het rioolnet werd herzien en is nu opgenomen in de GSV Water. Een gids (zie hieronder) werd opgesteld om de burgers te informeren en te begeleiden bij hun beheer van afvalwater.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels