HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Rechten, veiligheid en welzijn

De veiligheid en de rechten van senioren zijn essentieel om in alle rust in Ukkel te kunnen wonen. De Preventiedienst en de politie werken samen om dit te garanderen.

Leren samenleven, mensen dwingen de wet te respecteren

Wanneer men senior wordt, neemt men een nieuw levensritme aan met nieuwe zorgen die met deze verandering van leven gepaard gaan. Soms begrijpen of accepteren de mensen in je omgeving deze veranderingen niet, wat kan leiden tot wrijving of geweld.

Er zijn verschillende oplossingen om u in deze situaties te helpen: preventie, bemiddeling, politieoptreden en, indien nodig, gerechtelijke stappen.


Preventie, wijkbeveiliging en gemeenschapswachten

De Ukkelse gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun paarse uniformen.

Hun opdrachten:

 • de burger bewustmaken van het voorkomen van onveiligheid;
 • de burger informeren over criminele verschijnselen;
 • een afschrikwekkende aanwezigheid in de wijken garanderen;
 • de dialoog met de burger herstellen.

De gemeenschapswachten zorgen ook voor een zichtbare aanwezigheid in de parken van de gemeente, waarvan zij de opening en sluiting beheren. De Ukkelse gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun paarse uniformen.

 Raadpleeg Preventie


De politie bellen

Ukkel maakt deel uit van de politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem. U kunt om verschillende redenen contact opnemen met de politie: om uw huis te laten bewaken tijdens een langdurige afwezigheid, om de naam van uw wijkagent te weten te komen, om nachtlawaai te melden, enz.

Bel alleen  101 voor dringende politiehulp.
In alle andere gevallen: bel  02/563.96.39.

Quand appeler le 101 ? 

Bel alleen 101 voor:

 • interventie ter plaatse in dringende situaties (verkeersongevallen met letsel);
 • bij incidenten die moeten worden vastgesteld (inbraak, winkeldiefstal met camerabeelden, vechtpartijen);
 • wanneer de daders nog aanwezig zijn.

Melding van ouderenmishandeling

Zorgen over de woonplaats van een senior? Vragen met betrekking tot het respect voor hun fysieke of psychologische welzijn? Een moeilijke relatie tussen een oudere en een familielid of professional? Wordt de keuzevrijheid van een senior in twijfel getrokken? Een verlangen om het welzijn van een oudere volwassene te ondersteunen?

Vzw Home-info verwelkomt alle getuigenissen en is beschikbaar om in alle vertrouwelijkheid naar u te luisteren op haar speciale hulplijn voor senioren.

Contact


Diefstal voorkomen

Voel je je thuis niet helemaal veilig?

De diefstalpreventieadviseur komt bij u langs (op afspraak) voor:

 • diagnose van de sterke en zwakke punten van uw woning;
 • objectief en onafhankelijk advies;
 • informatie/opleidingen (op verzoek);
 • informatie over financiële stimulansen voor beveiliging, zoals de gemeentelijke beveiligingspremie voor niet-elektronische inbraakwerende maatregelen (50% van de investering, tot een maximum van € 400).

Goed om te weten: de veiligheid van ouderen kan worden vergroot met hulpsystemen op afstand en een  premie "telehulp".

 Raadpleeg Diefstalpreventie

Het oplossen van buurt- of familieproblemen

De pijler Sociale Bemiddeling van de Preventiedienst maakt het mogelijk de dialoog tussen burgers in conflict (opnieuw) op gang te brengen door de tussenkomst van een neutrale derde die naar elke partij luistert.

Sociale bemiddeling is een nuttige en doeltreffende manier om een oplossing te vinden voor:

 • interpersoonlijke conflicten;
 • buurtconflicten;
 • conflicten tussen huurder en verhuurder;
 • familieconflicten.

 Raadpleeg Sociale Bemiddeling


Hoe een klacht indienen?

Meld je bij de politie om een klacht in te dienen. Er zijn 2 manieren om een klacht in te dienen:

 1. Op het centraal commissariaat of de antenne Fort-Jaco, alleen ter plaatse.
 2. Via het  Police-On-Web,24/7 toegankelijk voor:
  • bepaalde specifieke incidenten melden (fietsendiefstal, winkeldiefstal, vandalisme, enz.);
  • om uw afwezigheid te melden;
  • verzoeken om politiebezoeken;
  • uw alarmsysteem registreren.

Centraal commissariaat

 •  Georges Marlowsquare 3
 • • Dagelijks geopend van 8 tot 20 uur behalve op zondag
 •  02/563.96.39

Antenne Fort-Jaco

 •  Fort-Jacolaan 22
 • Dagelijks geopend van 8 tot 20 uur behalve op zondag
 •  02/563.96.70

Advies of verdediging in de rechtbank

Bent u een senior en bent u bang dat uw rechten worden misbruikt?

De juridische dienst van het OCMW staat open voor alle inwoners van de gemeente. Deze gratis dienst wordt verleend door advocaten die door de balie van Brussel zijn aangesteld.

 Website Juridische Permanentie

Andere rechtsbijstand

1. Het vredegerecht van Ukkel

Het vredegerecht van Ukkel is een burgerlijke rechtbank waar de vrederechter probeert een humane oplossing te vinden voor problemen zoals geschillen over pacht of huur, burenruzies of benoeming van voorlopige bewindvoerders.

Gegevens
 •  Sint-Pietersvoorplein 26 - 1180 Ukkel
 •  02/344.42.93 ou 02/347.29.81

2. De balie van Brussel

De balie van Brussel beheert een eerste- en tweedelijnsbureau voor rechtshulp waar u onder bepaalde voorwaarden de hulp van een advocaat kunt inroepen.

Gegevens
 •  Regentschapsstraat 63 - 1000 Brussel
 •  02/508.66.57

3. Vzw Centre de Planning familial et de Consultation d’Uccle

Het centrum verleent sociale en juridische bijstand, met name op het gebied van burgerlijk recht (bv. huur van de hoofdwoning) of familierecht (scheiding, echtscheiding).

Gegevens

Senioren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (enkel telefonisch)

Telefoon
02/605.15.50

E-mail
senioren@ukkel.brussels