Werfvergoedingen

Bij werken is het mogelijk om een gemeentelijke of gewestelijke "werfvergoeding" aan te vragen.

Gemeentelijke werfvergoeding

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen heeft de gemeenteraad de toekenning van een ondersteuningspremie voor lokale handelszaken goedgekeurd in het kader van openbare werken van niveau 2 (een werf waarbij meerdere concessiehouders betrokken zijn en waarvoor de taken van de verschillende concessiehouders gecoördineerd zijn).

Toekenningsvoorwaarden

De handelszaak heeft kunnen genieten van de gewestelijke forfaitaire schadevergoeding of voldeed aan de voorwaarden om de gewestelijke premie te krijgen, bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg. De handelaar moet het bewijs van betaling van de gewestelijke forfaitaire schadevergoeding leveren, ofwel een bewijs dat hij voldeed aan de onderstaande voorwaarden:

  • De handelszaak moet gelegen zijn op of aan het werfterrein;
  • Enkel de begunstigden die een van de activiteiten opgenomen in bijlage 1 als hoofdactiviteit uitoefenen kunnen een forfaitaire schadevergoeding krijgen;
  • Het moet gaan om een gecoördineerde werf: een werf waarbij meerdere concessiehouders betrokken zijn en waarvoor de taken van de verschillende concessiehouders gecoördineerd zijn;
  • Deze werf moet het autoverkeer of het openbaar vervoer onderbroken hebben:
    • In minstens een rijrichting: alle rijstroken van de rijrichting moeten versperd geweest zijn;
    • Gedurende 29 opeenvolgende kalenderdagen (indien het verkeer tijdelijk hersteld werd tijdens de periode van 29 dagen heeft u geen recht op een schadevergoeding);
  • De zaken mogen niet voor meer dan 50 % met staatsfondsen gefinancierd worden (meer dan 75 % voor de ondernemingen die minder dan 4 jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen);
  • Zaken die minstens 10 VTE (voltijdse equivalenten) tewerkstellen of die zich in een voetgangersstraat bevinden, kunnen geen schadevergoeding krijgen;

Hoe kunt u de premie genieten?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar:

Documenten

Meer info

Dienst Economie & Handel


Gewestelijke werfvergoeding

Deze nieuwe vergoeding is bestemd voor Brusselse handelaars in geval van werken voor hun zaak waardoor het autoverkeer of het openbaar vervoer minstens 29 opeenvolgende dagen onderbroken is in een rijrichting.

Brussel Economie en Werkgelegenheid kent onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire vergoeding tot € 2.700 toe!

U kunt voor eenzelfde bouwplaats meerdere vergoedingen ontvangen, voor zover Brussel Economie en Werkgelegenheid minstens 180 en hoogstens 270 dagen na de datum van ontvangst van de vorige aanvraag in het bezit is van uw aanvraag.

Meer info

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen

Er zijn nieuwe premies voor ondernemers. U kunt deze aanvragen bij het gewest!

Economische activiteiten

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.20

E-mail
economie@ukkel.brussels

Goed om te weten

Er bestaan nieuwe gewestelijke premies voor ondernemers en u maakt er misschien aanspraak op!

Meer info op
 www.economie-werk.brussels