Voetpaden

De verbetering van de voetpaden en hun onderhoud vormen een prioriteit voor ons bestuur. Deze voetpaden dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, ook voor personen met beperkte mobiliteit.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten voetpaden eveneens beantwoorden aan bepaalde criteria met betrekking tot hun bekleding, minimale breedte (1,50 m breed en vrij van elk obstakel), helling, toegankelijkheid ter hoogte van de oversteekplaatsen voor voetgangers en ze dienen in overeenstemming te zijn met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze doelstellingen kunnen op verschillende manieren worden bereikt.

Verplichting van de partijen

In het algemeen hebben eigenaars:

  • de verplichting om hun voetpad in goede staat van toegankelijkheid te houden voor voetgangers;
  • de verplichting om het voetpad te herstellen volgens de criteria die op dit vlak werden bepaald door het gemeentereglement.

In dat Reglement zijn evenwel uitzonderingen voorzien zoals beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden verricht door nutsbedrijven of veroorzaakt door wortels van bomen die werden aangeplant in de openbare ruimte.

In deze precieze situaties, vallen herstellingen ten laste van:

  • ofwel de nutsbedrijven;
  • ofwel de Gemeente.

Reglement inzake het onderhoud van de voetpaden

Het Gemeentereglement en de daarop betrekking hebbende aanvullende informatie, kunnen worden verkregen:

 02/605.16.22

 Raadpleeg het reglement op het onderhoud van de trottoirs in Ukkel

Gemeentedienst belast met het onderhoud

De Wegendienst beschikt over een cel die enerzijds belast is met het onderhoud en met specifieke herstellingen van wegbedekkingen, voetpaden, bermen, wegen, fietspaden en, anderzijds, met de plaatsing van bolders, straatnaambordjes en openbare zitbanken.

 02/605.16.37

Renovatieplan

Elk jaar vernieuwt de Gemeente alle voetpaden van verschillende verkeersaders. De keuze van de straten wordt bepaald op basis van de algemene toestand van hun voetpaden, van hun niet-conformiteit met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, van de werkzaamheden van de nutsbedrijven, en van een volledige herinrichting.

In 2021-2022 worden de voetpaden van de volgende straten gerenoveerd:

  • Meyerbeerstraat;
  • De Frésquare;
  • Klipveldstraat;
  • Haanstraat: het stuk tussen de Schapenstraat en de Waterkasteelstraat;
  • Rodestraat;
  • Vergeet-mij-nietjesstraat.

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels

Wist u dat?

Vandaag telt Ukkel ongeveer 308 km trottoir: een enorm onderhoud dat mogelijk gemaakt wordt dankzij de inzet van de Wegendienst!