HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Horeca

Wil u een horeca-etablissement openen of overnemen in Ukkel? Wil u de verschillende regelgevingen kennen voor de economische activiteiten in de horeca? Moet u een vergunningsaanvraag indienen? De dienst Horeca van de gemeente staat voor u klaar!

Opening, overname of statutenwijziging van een horeca-etablissement

Voor de opening of overname van een horecazaak is een conformiteitscertificaat vereist, dat om de 10 jaar vernieuwd moet worden.

Te bezorgen documenten met het oog op de verkrijging van een conformiteitscertificaat voor de horecasector, naargelang de situatie:

Mogelijke situaties Identiteitskaart, adres, e mailadres, telefoonnummer, nummer KBO (firma of natuurlijke persoon) Attest stedenbouwkundige bestemming of ontvangstbevestiging van een volledig dossier voor een bestemmingswijziging

Verslag DBDMH zonder opmerkingen
Aanvraagformulier brandveiligheidsattest

Verzekerings-contract BAO Attest FAVV
Erkenningen, toelatingen en registratie
Aanvankelijke aanvraag (Conformiteitscertificaat voor de horecasector 10 jaar geldig) V V V V V
Aanvraag voor een vernieuwing (Conformiteitscertificaat vernieuwd voor 10 extra jaren) V V V V V
Verandering van uitbater (andere firma of wijziging van de hoofdaandeelhouder of andere natuurlijke persoon) = aanvankelijke aanvraag V V V V V
Verandering van zaakvoerder binnen dezelfde firma (De geldigheidsdatum van het aanvankelijke certificaat wordt behouden) V        

Er wordt een betaling via overschrijving van € 150 voor de dossierkosten gevraagd bij je afspraak met de dienst Horeca.

Download het reglement met betrekking tot de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de gemeente Ukkel

ADVIES

Voor het openen van een etablissement en het afsluiten van contractuele verbintenissen (met leveranciers of een eigenaar, een voormalige zaakvoerder, …) is het raadzaam om informatie in te winnen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente en/of de dienst Horeca, alvorens een contractuele verbintenis aan te gaan en een financiële investering te doen.

Deze diensten zullen u informeren of het betrokken etablissement in orde is met de stedenbouwkundige reglementen en of er geen beperkingen zijn inzake de uitbating.

Aanvullende toelatingen die door de dienst Horeca afgeleverd worden enkel indien het dossier van de zaak in orde is:

Vergunning voor het verstrekken van sterkedrank

Het gemeentebestuur is belast met de afgifte van de vergunning voor de horecazaken die sterkedrank verstrekken. De vergunning is verplicht om deze dranken te mogen verstrekken.

Positief advies voor drankgelegenheden met gegiste dranken

Elke horecazaak die gegiste dranken wil verkopen moet een toelating "positief advies" van de burgemeester verkrijgen krachtens de wettelijke bepalingen op gegiste dranken.

Terrasvergunning

Voor een terrasaanvraag kan de horecazaak een klassieke terrasvergunning (trottoir) aanvragen, die 2 jaar geldig is, en/of een toelating voor een terrasuitbreiding (op een parkeerplaats), die geldig is van 1 april tot 31 oktober.

Comment introduire vos demandes ?

Vul  het aanvraagformulier tot toelating voor de bezetting van de openbare weg voor een klassiek terras en/of  het aanvraagformulier tot toelating voor de bezetting van een parkeerplaa voor een terrasuitbreiding in en stuur het samen met de vereiste documenten via e-mail naar  horeca@ukkel.brussels.

 Download het aanvraagformulier voor de bezetting van de openbare weg
 Download het aanvraagformulier voor de bezetting van een parkeerplaats

Advies van de burgemeester - Kansspelen

Om kansspelen te mogen uitbaten in een horecazaak heb je een vergunning C van de Kansspelcommissie nodig. Hiervoor is het advies van de burgemeester vereist. Alle voorwaarden staan op de website van de Kansspelcommissie la  de Kansspelcommissie.

Economische activiteiten

HORECA

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.20

E-mail
horeca@ukkel.brussels

Wist u dat?

"Horeca" is een samentrekking van de woorden:

  • HOtel,
  • REstaurant,
  • CAfé.

In de praktijk

Vaak gestelde vragen

Met "Horeca” bedoelen we:

  • restaurants,
  • snackbars,
  • drankgelegenheden,
  • cafés
  • of andere zaken waar voedsel of drank ter plaatse kunnen worden genuttigd.

"Met ’sterke drank’ bedoelt men elke gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 % of elke gegiste drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 % - Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken." Bron:  FOD Volksgezondheid