Dierenmishandeling en klacht

Bent u getuige van de eenmalige of herhaaldelijke mishandeling van een dier? Of het mishandelde of misbruikte dier nu een wild dier of een huisdier is, u hebt het recht om elk ongepast gedrag te melden.

Dierenrechten in België

Niet zo lang geleden werden dieren volgens de wet nog als objecten behandeld. In 2020 werd in het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek erkend dat dieren (wilde dieren en huisdieren) wezens met gevoel zijn en werden ze ondergebracht in een specifieke categorie. Dankzij de wijziging in het Burgerlijk Wetboek genieten ze een hogere mate van juridische bescherming

Als u getuige bent van handelingen die volgens u strijdig zijn met het dierenwelzijn, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde instanties en autoriteiten. 

Waar en bij wie kunt u klacht indienen?

Afhankelijk van de omstandigheden kunt u een klacht indienen bij Leefmilieu Brussel of bij de lokale politie van Ukkel, om naargelang het geval, mensen te beschermen tegen dieren en omgekeerd:

  • Gevaarlijke hond: neem contact op met de lokale politie
  • Overlast door het geblaf van een hond: neem contact op met de lokale politie
  • Verloren hond: neem contact op met de lokale politie of de asielen 
  • Strijd tegen dierenziekten: neem contact op met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Handel in bedreigde soorten: neem contact op met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Wilde dieren: neem contact op met de afdeling Groene ruimten en biodiversiteit van Leefmilieu Brussel
  • Zwerfkatten: neem contact op met de gemeente

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Goed om te weten

Sinds 2020 erkent het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek de gevoelige aard van alle dieren. Dieren mogen voortaan niet meer behandeld en beschouwd worden als voorwerpen.