""

Ukkel in de bloemetjes

De wedstrijd Ukkel in de bloemetjes wordt om de 2 jaar georganiseerd en wil de Ukkelaars aanmoedigen om hun gevel met bloemen te versieren. Om deel te nemen hoef je alleen maar de gevel, de ramen, het balkon, de tuin, de boomspiegel voor je huis of de etalage van je winkel of bedrijf te versieren met natuurlijke bloemen of planten.

Dit jaar wordt de wedstrijd georganiseerd van 1 tot 15 september 2024 zodat we andere soorten planten, bloemen, grassen, … kunnen observeren. De winnaars en deelnemers aan de wedstrijd worden bekroond met talrijke prijzen. De inschrijvingen zijn geopend tot 31 augustus 2024.

De nieuwigheden:  nieuw reglement, nieuwe categorie "Groepering van handelaars, ambachtslieden, woningen, bedrijven" en verbod op milieuschadelijke producten (pesticiden, onkruidverdelgers, …).

 Schrijf je in (in het Frans)

 De Laureaten van de editie van 2022

De categorieën

De wedstrijd is opgesplitst in verschillende categorieën

 • Gevels zonder voortuin
 • Gevels met voortuin
 • Villa’s met tuin/Driegevelwoning
 • Biodiversiteit
 • Boomspiegels
 • Balkons
 • Etalages
 • Groepering van handelaars, ambachtslieden, woningen, bedrijven

Focus op de categorie «Biodiversiteit»

Het is de bedoeling om voor deze categorie niet alleen te kijken naar het decoratieve aspect, maar ook naar milieuvriendelijke tuiniermethodes, zonder pesticiden en meststoffen. Methodes die gunstig zijn voor insecten en vogels, die de voorkeur geven aan winterharde, wilde en inheemse planten en elk ander idee om de natuur in de stad te beschermen.

Wat verstaan we onder «de biodiversiteit in de stad stimuleren»?

De biodiversiteit ondervindt negatieve gevolgen van heel wat verschillende en complexe zaken:

 • de klimaatverandering (a)
 • vervuiling (b)
 • de aanwezigheid van  «schuilzones» van gunstige soorten (c)

Als tuinier kunnen wij uiteraard een impact hebben op de biodiversiteit door onze keuzes betreffende de inrichting (impact op c) en het onderhoud (impact op b), maar ook door onze keuzes op het vlak van consumptie (impact op a).

Voor deze wedstrijd willen we u er vooral toe aanzetten een plekje te creëren waar de natuur welkom is. Dit kan met name als volgt:

 • Wilde, honinggevende, inheemse, geneeskrachtige planten kiezen, of laten staan wat spontaan groeit.
 • Soorten kiezen die elkaar aanvullen en die zorgen voor diversiteit van wat wordt opgenomen in de bodem, qua bloeitijd, kleuren, voeding voor vogels en insecten, en wat voor u nuttig is ... (in de keuken, voor de aroma's, voor de geneeskrachtige kwaliteiten, om te composteren, om ongewenste indringers te verjagen, ...).
 • Het huis op alle verdiepingen groener maken, de volledige ruimte benutten en gebruik maken van klimplanten.
 • Nestkastjes voor vogels ophangen, maar ook voor vleermuizen, insecten, ...
 • De kale grond bedekken met groenbemesting (klaver ...) of organisch materiaal (houtsnippers, grasmaaisel, stro ...) om het bodemleven te stimuleren.

Als uw tuin niet in bloei staat op het moment dat de jury langskomt, is dat niet erg. Wat in deze categorie van tel is, is dat uw ruimte op een intelligente wijze is aangelegd en dat u werkt met het oog op een wild en gediversifieerd ecosysteem. Vanzelfsprekend worden er helemaal geen meststoffen gebruikt, en ook geen pesticiden, onkruidverdelgers, ....

Als u trouwens actie onderneemt om uw ecologische voetafdruk als tuinier te beperken, laat ons dat dan weten bij uw inschrijving.

Voorbeelden van acties die de ecologische voetafdruk van tuinieren beperken:

 • regenwater gebruiken in plaats van leidingwater om water te geven;
 • "zelfgemaakte" compost gebruiken of tuinaarde in plaats van gekochte teelaarde;
 • stekken, marcotteren, opnieuw zaaien, uitwisselen in plaats van planten in een pot te kopen;
 • ...

Inschrijving

Wie kan zich inschrijven?

Iedereen die zich voor een van de vaste categorieën van de wedstrijd inschrijft en die de biodiversiteit in de stad op die manier een duwtje in de rug geeft.

Te winnen prijzen

Er zijn geldprijzen van 50 tot 250 euro. Elke deelnemer krijgt ook een geschenkje.
Geschenkjes en prijzen worden gekozen met het oog op onze duurzame aanpak.

Hoe kunt u zich inschrijven ?

Er zijn drie mogelijkheden om in te schrijven:

Vergeet niet om de volgende gegevens te vermelden: 

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Categorie waarin u zich inschrijft

 Download het reglement

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
ukkelindebloemetjes@ukkel.brussels

In de praktijk