HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Enkele acties op het terrein

In samenwerking met tal van burgers en verenigingen organiseert of ondersteunt de gemeente verschillende acties voor het milieu. Deze acties zijn het resultaat van samenwerkingen tussen het Schepenkantoor voor Milieu en andere schepenkantoren, alsook regionale, federale of internationale partners.

 •  Waterbeheer: ontdek de talrijke projecten van de gemeente om de strijd aan te binden tegen overstromingen en om beken opnieuw te verbinden. Door het regenwater op zijn perceel zo goed mogelijk te beheren, kan elke burger helpen strijden tegen overstromingen.
 •  Samen voor groene straten: er zijn veel mogelijkheden om onze straten groener te maken. Hebt u zin om mee te werken? Volg enkele tips en krijg in sommige gevallen een premie. 
 •  Ukkel in de bloemetjes: sluit u aan bij de beweging en maak van Ukkel de bloemrijkste van alle gemeenten! 
 •  Wereldwaterdag: volg één keer per jaar de gids doorheen de 3 Ukkelse valleien en ontdek een schat aan beekjes en stroompjes. 
 •  Telen in uw moestuin in Ukkel: kweek uw eigen groenten, alleen of in groep. 
 •  Strijd tegen de invasieve exoten: de gemeente controleert en voert gerichte acties uit om de verspreiding te vermijden van deze soorten die de openbare ruimte overwoekeren, ten nadele van de inheemse soorten. Ook u kunt meewerken!
 •  Uw afval verminderen: ontdek de acties van de gemeente en tal van tips om uw afval te verminderen.
 •  Energie: minder energie- en waterverbruik is mogelijk! Ontdek tal van tips om hierin te slagen!
 •  Natuur in de tuin: bent u de gelukkige eigenaar van een tuin, een tuintje of een groene ruimte? Engageer u om het handvest te respecteren en sluit u aan bij het Natuurnetwerk.
 •  Word composteerder of composteermeester: afval herleiden tot bijna nul is wat compostering en buurtcompostering beloven. 
 •  Word moestuinmeesters: hebt u kennis van landbouw? Laat uw omgeving ervan meegenieten en word moestuinmeester. 
 •  "Vooruit met de wijk": projectoproep "Participatieve duurzame wijk" die jaarlijks wordt gesteund door Leefmilieu Brussel.
 •  Kintamb'eau: Samenwerkingsproject voor water in Kinshasa 
 •  Bijdragen aan eerlijke handel (in het Frans): wil u eerlijke handel steunen, lokaal, nationaal en internationaal? Ontdek de acties die moeten worden ondernomen om deel te nemen. 
 • En wat stelt u voor? Neem contact met ons op om uw ideeën voor een actie te delen!

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels