HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Missie van de gemeente

Tijdens zijn vergadering van 10 september 2020 heeft de gemeenteraad het besluit van het college bekrachtigd om het nieuwe handvest te ondertekenen voor de integratie van mensen met een handicap. In dit document worden in vijf punten de verschillende actieterreinen beschreven die het mogelijk moeten maken de reeds genomen initiatieven op het gebied van autonomie en integratie van gehandicapten te versterken.

De dienst beheert deze bevoegdheid door gelijke kansen te bevorderen. Hij zorgt voor de ontwikkeling van sensibiliseringsacties op dit gebied, zodat mensen dezelfde kansen en dezelfde mogelijkheden voor sociale ontwikkeling krijgen, ongeacht hun sociale of culturele afkomst, hun geslacht, de financiële middelen van hun ouders, hun geboorteplaats, hun godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of een eventuele handicap … 

 Raadpleeg het charter voor de integratie van mensen met een handicap

Handicity

Het handycity-label is een label dat gemeenten wil aanmoedigen en eren die zich concreet hebben ingezet voor de integratie van mensen met een handicap.                       

Elk initiatief, groot of klein, kan bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een handicap.

Handycity is een erkenning van het werk dat de gemeenten hebben verricht voor hun inclusieve acties, voor zover zij maken dat ervoor wordt gezorgd dat er een «handicapdimensie» wordt opgenomen in de verschillende projecten die de hele bevolking aangaan

Handicap en verlies van autonomie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Telefoon
02/605.22.82

E-mail
handicap@ukkel.brussels