Ukkelse Dienst voor de Jeugd

De dienst Jeugd richt zich in samenwerking met de vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd (UDJ) tot jongeren tussen 6 en 26 jaar, en biedt structuren voor de jeugd, zoals verschillende gemeentelijke diensten, Onderwijs, Sport, Werkgelegenheid, Preventie en/of verschillende verenigingen en wijkcomités, de vzw «Le Pas», het jeugdhuis «L’Antirides», «Saint-Job qui Bouge», ... 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan jongeren om hen te begeleiden en hen bewust te maken van hun capaciteiten. Onze rol bestaat er ook in om het voor hen mogelijk te maken deze te ontwikkelen, zodat zij toegang hebben tot alle nodige middelen om hun projecten te realiseren.

Doelstellingen

  • Opstellen van een jaarlijks programma van activiteiten, acties en opleidingen.
  • Advies, begeleiding en opvolging van de jongeren via de projecten «HoriZonsss» - «YouthStart».
  • Het aanwerven van jongeren met een vrijwilligersovereenkomst voor het begeleiden van de activiteiten.
  • Het ondersteunen van individuele en verenigingsinitiatieven: EHBO-opleiding - vervoer van materiaal naar zomerkampen, improvisatie van adolescenten voor Valentijnsdag, 3 uur step, ...

Jeugd

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.15.10

E-mail
suj@ukkel.brussels