""
HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Vaccinatie en raadpleging ONE

De gemeentelijke en gewestelijke diensten zorgen via hun crèches en scholen voor de verplichte of gewenste vaccinatie van de kinderen van de gemeente en van de aangrenzende gemeenten. 

In België is enkel de vaccinatie tegen poliomyelitis wettelijk verplicht. Deze vaccinatie wordt toegediend via een spuit, in 4 dosissen en moet voltooid zijn voor het kind 18 maanden oud is. Een attest waaruit blijkt dat de 4 dosissen zijn toegediend, moet worden ingevuld en ondertekend door de arts die het kind heeft gevaccineerd, en moet vervolgens worden bezorgd aan de dienst gezondheid van de gemeente waar het kind woont, met het oog op de registratie bij het ministerie van Volksgezondheid. Het attest moet worden verstuurd naar   dvandergucht@ukkel.brussels 

De meest courante vaccinaties zijn opgenomen op de vaccinatiekalender van de Federatie Wallonië – Brussel. 
Vaccins kunnen worden toegediend door een huisarts of een kinderarts, hetzij tijdens een privéconsultatie (betalend), hetzij tijdens een consultatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar van het ONE (gratis)

Raadpleeg onze pagina’s voor meer informatie: 

Consultaties ONE

Het  ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) biedt  consultaties aan in Ukkel voor kinderen van 0 tot 6 jaar : 

 • VANDERKINDERESTRAAT 102: 
  •   elke maandag om 13 u + 1 woensdag per maand om 10.30 u.
  •  02/346.35.99
 • DEKENIJSTRAAT 96:
  •  elke woensdag om 13.30 u + 2 dinsdagen per maand om 8.30 u. 
  •  02/345.85.33
 • ALSEMBERGSESTEENWEG 883: 
  •   elke woensdag om 14 u. 
  •  0494/56.90.63
 • NEERSTALLESTEENWEG 485: 
  •   elke dinsdag om 9.30 u + elke donderdag om 13 u. 
  •  02/378.13.41
 • ALSEMBERGSESTEENWEG 1034: 
  •   elke dinsdag om 10 u + 1 maandag per maand om 9 u. 
  •  02/376.85.82
 • KRIEKENPUTSTRAAT 75:
  •   elke donderdag om 13.30 u. 
  •  02/374.00.43
 • JEAN EN PIERRE CARSOELLAAN 2:
  •   elke dinsdag om 13.30 u + de 2de woensdag van de maand om 14 u. 
  •  02/374.42.63

Kinderen

GEZIN-KINDEROPVANG

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.22.92

E-mail
gezin.kinderopvang@ukkel.brussels