Vaccinatie en raadpleging ONE - banner
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

 • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
 • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Vaccinatie en raadpleging ONE

De gemeentelijke en gewestelijke diensten zorgen via hun crèches en scholen voor de verplichte of gewenste vaccinatie van de kinderen van de gemeente en van de aangrenzende gemeenten. 

In België is enkel de vaccinatie tegen poliomyelitis wettelijk verplicht. Deze vaccinatie wordt toegediend via een spuit, in 4 dosissen en moet voltooid zijn voor het kind 18 maanden oud is. Een attest waaruit blijkt dat de 4 dosissen zijn toegediend, moet worden ingevuld en ondertekend door de arts die het kind heeft gevaccineerd, en moet vervolgens worden bezorgd aan de dienst gezondheid van de gemeente waar het kind woont, met het oog op de registratie bij het ministerie van Volksgezondheid. Het attest moet worden verstuurd naar   

 dvandergucht@ukkel.brussels 

De meest courante vaccinaties zijn opgenomen op de vaccinatiekalender van de Federatie Wallonië – Brussel. 
Vaccins kunnen worden toegediend door een huisarts of een kinderarts, hetzij tijdens een privéconsultatie (betalend), hetzij tijdens een consultatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar van het ONE (gratis)

Raadpleeg onze pagina’s voor meer informatie: 

Consultaties ONE

Het  ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) biedt  consultaties aan in Ukkel voor kinderen van 0 tot 6 jaar : 

 • VANDERKINDERESTRAAT 102: 
  • Uurregeling: elke maandag om 13 u + 1 woensdag per maand om 10.30 u.
  • Tel. : 02 346 35 99
 • DEKENIJSTRAAT 96:
  • Uurregeling: elke woensdag om 13.30 u + 2 dinsdagen per maand om 8.30 u. 
  • Tel. : 02 345 85 33
 • ALSEMBERGSESTEENWEG 883: 
  • Uurregeling: elke woensdag om 14 u. 
  • Tel. : 02 376 72 12
 • NEERSTALLESTEENWEG 485: 
  • Uurregeling: elke dinsdag om 9.30 u + elke donderdag om 13 u. 
  • Tel. : 02 378 13 41
 • ALSEMBERGSESTEENWEG 1034: 
  • Uurregeling: elke dinsdag om 10 u + 1 maandag per maand om 9 u. 
  • Tel. : 02 376 85 82
 • KRIEKENPUTSTRAAT 75:
  • Uurregeling: elke donderdag om 13.30 u. 
  • Tel. : 02 374 00 43
 • JEAN EN PIERRE CARSOELLAAN 2:
  • Uurregeling: elke dinsdag om 13.30 u + de 2de woensdag van de maand om 14 u. 
  • Tel. : 02 374 42 63
Kinderen

INSCHRIJVINGENKINDER-
DAGVERBLIJVEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.22.93 - 02/605.22.94

E-mail
crechesinschrijvingen@ukkel.brussels