Participatief budget

Na het succes van de eerste twee edities kunnen de burgers opnieuw beslissen over de aanwending van een deel van de gemeentebegroting voor een totaalbedrag van € 150.000.

Stemfase van 20 april tot 20 mei 2024

Het Participatief budget, wat is dat?

Het is een hulpmiddel voor lokale democratie waardoor de inwoners concreet kunnen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving. De gemeente wendt een deel van de gemeentebegroting aan om projecten te verwezenlijken die voorgesteld en gekozen worden door de Ukkelse burgers.

De stemfase

Het Participatief budget is een unieke kans om je wensen te delen en je advies te geven voor concrete verwezenlijkingen in de gemeente. Na de ideeënoproep in januari hebben we 37 projectideeën ontvangen. Bedankt aan alle dragers van deze geweldige ideeën! Na analyse door de gemeentediensten en het college werden 19 projecten ontvankelijk en haalbaar verklaard. De inwoners kunnen er dus een maand lang voor stemmen. De € 150.000 die toegewezen is aan het Participatief budget wordt verdeeld over de projecten met de meeste stemmen, binnen de grenzen van het beschikbare budget. In totaal kunnen hoogstens vijf projecten in aanmerking genomen en verwezenlijkt worden.

Alle Ukkelaars van 14 jaar en ouder kunnen stemmen. Elke stemmer moet 2 projecten kiezen.

Hoe stemmen?

Locatie van de stembussen

Administratief Centrum van Ukkel (Stallestraat 77), Cultureel Centrum van Ukkel (Rodestraat 47), bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64), bibliotheek Homborch (Homborchveldlaan 30), bibliotheek-mediatheek Le Phare (Waterloosesteenweg 935), Nederlandstalige bibliotheek (De Broyerstraat 27) omnisportzaal Sint-Job (Sint-Jobsplein 20), sportzaal Neerstalle (Zwartebeekstraat 23), het Hof ten Hove (De Frélaan 44) en GC Het Huys (Egide Van Ophemstraat 46).

 Download het stemformulier
 Ontdek de projecten waarvoor je kan stemmen

De verschillende fases van het Participatief budget

 • 4 december 2023 - 4 februari 2024: de inwoners dienen hun projectideeën in.
 • Woensdag 10 januari 2024 van 17.30 tot 19.30 uur in het Administratief Centrum van Ukkel: workshop voor co-constructie van de ideeën voor iedereen.
 • Februari - april 2024: analyse van de ideeën door de diensten/de ideeën worden projecten in overleg met de dragers van de ideeën/voorstelling van de projecten die in aanmerking komen aan het college voor goedkeuring.
 • 20 april - 20 mei 2024: de inwoners stemmen voor hun twee favoriete projecten.
 • Zaterdag 20 april 2024 in het Hof ten Hove ( De Frélaan 44): Projectenforum/de projectdragers verdedigen hun project!
 • Donderdag 27 juni 2024: goedkeuring van de geselecteerde projecten door de gemeenteraad.
 • Vanaf september 2024: verwezenlijking van de winnende projecten door de gemeente.

Waar staan de bussen?

De bussen staan op de volgende locaties: Administratief Centrum van Ukkel ( Stallestraat 77), Cultureel Centrum van Ukkel ( Rodestraat 47), bibliotheek Centre ( Dekenijstraat 64), school Homborch ( Homborchveldlaan 30), bibliotheek-mediatheek Le Phare ( Waterloosesteenweg 935), de BIB ( De Broyerstraat 27), Sint-Pietersvoorplein, Sint-Jobsplein, station Ukkel-Kalevoet en Vanderkinderestraat (kerk).

 Download het reglement

Het Participatief budget 2022 werd op 6 november afgesloten. Een tweede succesvolle editie met 26 ingediende projecten, 15 projecten waarvoor gestemd kon worden en 4.897 stemmen via het platform MyOpinion, in de stembussen of per e-mail. Aangezien dit budget een krediet van € 150.000 heeft, is het een van de interessantste tools van de dienst Burgerinspraak om burgerinspraak te verankeren in het lokaal politiek beleid. Hartelijk bedankt aan alle projectdragers, burgers van alle leeftijden en uit alle wijken, die de projecten voorgesteld en gedragen hebben. Ze waren erg actief betrokken in dit proces en in de verdediging van de voorgestelde ideeën.

De 15 projecten waarvoor gestemd kon worden hebben betrekking op het samenleven, de transitie, de mobiliteit, de verfraaiing, de cultuur, projecten met zin en nut voor de gemeenschap. Dankzij het beschikbare krediet van € 150.000 kunnen we de vier projecten met de meeste stemmen ondersteunen voor een bedrag van € 120.000. De overige € 30.000 (onvoldoende om het project op de vijfde plaats te ondersteunen) zal bestemd worden voor de verwezenlijking van deze projecten zodat de diensten ze zo goed mogelijk kunnen realiseren in de komende twee jaar.

De vier winnende projecten zijn:

 1. Bouw van een ruimte voor een repair café, fab lab, gereedschapsbibliotheek (€ 25.000)
  Op deze gemeentelijke locatie, uitgerust met gereedschap en computermateriaal (3D-printer, ...), kunnen burgers en verenigingen elkaar ontmoeten, hun dagelijkse knowhow delen, een repair café, fab lab en gereedschapsbibliotheek oprichten, workshops en ontmoetingen organiseren, ...
 2. Brugmann for Families, aanleg van een inclusieve speeltuin in het Brugmannpark (€ 50.000)
  De huidige speeltuin is niet meer geschikt. Hij wordt verbreed naar de straat met een uitbreiding van het doelpubliek (kinderen ouder dan 10 jaar) en het budget maakt een vernieuwing van de huidige speeltuigen mogelijk (inclusief en aangepast aan PBM).
 3. "De ontmoeting", intergenerationele plaats voor socialisatie om het isolement te bestrijden (€ 20.000)
  Dankzij deze intergenerationele plaats kunnen ouderen, alleenstaanden, alleenstaande ouders en personen met dieren socialiseren, het isolement bestrijden en hun levenservaring delen met een drankje of een maaltijd tegen een betaalbare prijs.
 4. Inrichting en vergroening van het Sint-Pietersvoorplein: plaatsen van banken en planten van bomen (€ 25.000)
  Deze halfronde zone, een ontmoetingsplaats die geschikt is om te kuieren, zal ingericht worden met een afwisseling van banken en bomen. De aanwezigheid van bomen biedt de nodige schaduw bij warm weer.

 Voor de details van de stemmen voor elk project

De foto's van de receptie ter bedanking van de winnaars, die plaatsvond op donderdag 15 december 2022 in het Administratief Centrum van Ukkel:

Meer info?  02/605.11.95 -  burgerinspraak@ukkel.brussels


Resultaten participatief budget 2020

3.050 stemmen, bijna 2.000 stemmers en drie projecten die door de burgers gekozen werden, voor een eindtotaal van € 60.000!

De diensten hebben 31 projecten aandachtig geanalyseerd. Uiteindelijk werden er om redenen van technische, juridische of budgettaire haalbaarheid 15 projecten via het platform MyOpinion ter stemming aan de Ukkelaars voorgelegd van 31 oktober tot 29 november 2020.

De projectdragers hebben alles gegeven om hun project in hun wijk te verdedigen. Deze ongeziene inspanning illustreert de burgerdynamiek die in onze gemeente aanwezig is!

3.050 stemmen, bijna 2.000 stemmers en drie projecten die door de burgers gekozen werden, voor een eindtotaal van € 60.000!

De diensten hebben 31 projecten aandachtig geanalyseerd. Uiteindelijk werden er om redenen van technische, juridische of budgettaire haalbaarheid 15 projecten via het platform MyOpinion ter stemming aan de Ukkelaars voorgelegd van 31 oktober tot 29 november 2020.

De projectdragers hebben alles gegeven om hun project in hun wijk te verdedigen. Deze ongeziene inspanning illustreert de burgerdynamiek die in onze gemeente aanwezig is!

Van de 15 projecten die ter stemming voorgelegd werden zijn er 3 geselecteerd door de inwoners:

 • [554 stemmen] Bescherming van het natuurlijk erfgoed van Kalevoet-Horzel voor een budget van € 5.000;
 • [469 stemmen] Aanleg van een buitenruimte voor jongeren: skatepark en street workout voor een budget van € 25.000;
 • [434 stemmen] Homborch kleurt groen – Dynamische inrichting van "het grote plein van Homborch" voor een budget van € 30.000.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels