Participatief budget

Om de twee jaar voert de gemeente Ukkel een participatief budget in. Na het succes van de eerste editie is er dit jaar € 150.000 beschikbaar voor de projecten die door de burgers voorgesteld worden, hetzij een bedrag dat drie keer hoger is dan in 2020.!

Participatief budget 2022: de winnaars

Het participatief budget, wat is dat?

Het is een hulpmiddel voor lokale democratie waardoor de bewoners gezamenlijk kunnen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving. Concreet kan een deel van de gemeentebegroting aangewend worden voor investeringsprojecten die rechtstreeks door de Ukkelse burgers voorgesteld en geselecteerd worden. Deze voorziening maakt het ook mogelijk om:

 • De participatieve democratie in Ukkel aan te moedigen;
 • De sociale samenhang te versterken;
 • De transitie en duurzame ontwikkeling van de gemeente te bevorderen.

Hoe werkt het?

 1. De burgers stellen projecten voor.
 2. De gemeentediensten analyseren de haalbaarheid van de projecten.
 3. Het college keurt de projecten goed op basis van de analyse van de diensten.
 4. De geselecteerde projectdragers stellen hun projecten aan de burgers voor tijdens een forum.
 5. De Ukkelaars stemmen voor hun favoriete projecten.
 6. De gemeente verwezenlijkt de projecten met de meeste stemmen binnen de twee jaar, na goedkeuring van de gemeenteraad.

Aan welke criteria moeten de voorgestelde projecten voldoen?

De projecten moeten meer bepaald door de gemeente verwezenlijkt kunnen worden op het Ukkelse grondgebied en het algemeen belang beogen.

Raadpleeg het  reglement om alle criteria te kennen.

Wie kan een project voorstellen?

Iedere groepering van drie Ukkelaars van minstens 14 jaar oud. De projecten moeten ingediend worden door particulieren, feitelijke verenigingen, vzw's, sociale-economiebedrijven met maatschappelijke zetel te Ukkel of Ukkelse wijkcomités.


Participatief budget 2022: de winnaars

Het Participatief budget 2022 werd op 6 november afgesloten. Een tweede succesvolle editie met 26 ingediende projecten, 15 projecten waarvoor gestemd kon worden en 4.897 stemmen via het platform MyOpinion, in de stembussen of per e-mail. Aangezien dit budget een krediet van € 150.000 heeft, is het een van de interessantste tools van de dienst Burgerinspraak om burgerinspraak te verankeren in het lokaal politiek beleid. Hartelijk bedankt aan alle projectdragers, burgers van alle leeftijden en uit alle wijken, die de projecten voorgesteld en gedragen hebben. Ze waren erg actief betrokken in dit proces en in de verdediging van de voorgestelde ideeën.

De 15 projecten waarvoor gestemd kon worden hebben betrekking op het samenleven, de transitie, de mobiliteit, de verfraaiing, de cultuur, projecten met zin en nut voor de gemeenschap. Dankzij het beschikbare krediet van € 150.000 kunnen we de vier projecten met de meeste stemmen ondersteunen voor een bedrag van € 120.000. De overige € 30.000 (onvoldoende om het project op de vijfde plaats te ondersteunen) zal bestemd worden voor de verwezenlijking van deze projecten zodat de diensten ze zo goed mogelijk kunnen realiseren in de komende twee jaar.

De vier winnende projecten zijn:

 1. Bouw van een ruimte voor een repair café, fab lab, gereedschapsbibliotheek (€ 25.000)
  Op deze gemeentelijke locatie, uitgerust met gereedschap en computermateriaal (3D-printer, ...), kunnen burgers en verenigingen elkaar ontmoeten, hun dagelijkse knowhow delen, een repair café, fab lab en gereedschapsbibliotheek oprichten, workshops en ontmoetingen organiseren, ...
 2. Brugmann for Families, aanleg van een inclusieve speeltuin in het Brugmannpark (€ 50.000)
  De huidige speeltuin is niet meer geschikt. Hij wordt verbreed naar de straat met een uitbreiding van het doelpubliek (kinderen ouder dan 10 jaar) en het budget maakt een vernieuwing van de huidige speeltuigen mogelijk (inclusief en aangepast aan PBM).
 3. "De ontmoeting", intergenerationele plaats voor socialisatie om het isolement te bestrijden (€ 20.000)
  Dankzij deze intergenerationele plaats kunnen ouderen, alleenstaanden, alleenstaande ouders en personen met dieren socialiseren, het isolement bestrijden en hun levenservaring delen met een drankje of een maaltijd tegen een betaalbare prijs.
 4. Inrichting en vergroening van het Sint-Pietersvoorplein: plaatsen van banken en planten van bomen (€ 25.000)
  Deze halfronde zone, een ontmoetingsplaats die geschikt is om te kuieren, zal ingericht worden met een afwisseling van banken en bomen. De aanwezigheid van bomen biedt de nodige schaduw bij warm weer.

 Voor de details van de stemmen voor elk project

De foto's van de receptie ter bedanking van de winnaars, die plaatsvond op donderdag 15 december 2022 in het Administratief Centrum van Ukkel:

Meer info?  02/605.11.95 -  burgerinspraak@ukkel.brussels


Resultaten participatief budget 2020

3.050 stemmen, bijna 2.000 stemmers en drie projecten die door de burgers gekozen werden, voor een eindtotaal van € 60.000!

De diensten hebben 31 projecten aandachtig geanalyseerd. Uiteindelijk werden er om redenen van technische, juridische of budgettaire haalbaarheid 15 projecten via het platform MyOpinion ter stemming aan de Ukkelaars voorgelegd van 31 oktober tot 29 november 2020.

De projectdragers hebben alles gegeven om hun project in hun wijk te verdedigen. Deze ongeziene inspanning illustreert de burgerdynamiek die in onze gemeente aanwezig is!

Winnende projecten 2020

Van de 15 projecten die ter stemming voorgelegd werden zijn er 3 geselecteerd door de inwoners:

 • [554 stemmen] Bescherming van het natuurlijk erfgoed van Kalevoet-Horzel voor een budget van € 5.000;
 • [469 stemmen] Aanleg van een buitenruimte voor jongeren: skatepark en street workout voor een budget van € 25.000;
 • [434 stemmen] Homborch kleurt groen – Dynamische inrichting van "het grote plein van Homborch" voor een budget van € 30.000.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels