HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Sociale hulp

Uw gemeente staat aan de zijde van haar senioren om hen te helpen in tal van situaties van het dagelijks leven. Verkeert u zelf in een kwetsbare situatie of kent u een senior in uw familie of omgeving die in een zwakke toestand verkeert? Neem dan contact op met een van de sociale actiediensten van Ukkel.

Een volledig sociaal netwerk

Naast het OCMW staat de gemeentedienst Sociale actie voor u klaar om naar u te luisteren en de meest geschikte oplossing te zoeken voor uw sociale, financiële of psychologische problemen om u persoonlijk of een andere senior te helpen. Maatschappelijke werk(st)ers, dokters, verpleegkundigen, huishoudhulpen, psychologen, …: door een efficiënt systeem van acties kan de gemeente veel senioren in nood helpen.


Een beroep doen op een van onze maatschappelijke werk(st)ers

Doe een beroep op het dynamische en gemotiveerde team van maatschappelijke werkers van de gemeente om onder andere:

 • informatie te verkrijgen over de Ukkelse rusthuizen;
 • te helpen bij uw administratieve stappen;
 • te kunnen genieten van bepaalde sociale of gemeentelijke voordelen;
 • de moeilijkheden te analyseren die verband houden met mensen die thuis blijven wonen;
 • verschillende diensten te coördineren (gezinshulp, maaltijden aanhuis, …);
 • in contact te komen met bepaalde instanties, zoals het ziekenfonds, het OCMW, gas- en elektriciteitsleveranciers, gerechtsdeurwaarders, het vredegerecht, ziekenhuizen, …

Waar?

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Ofwel tijdens de permanentie: 

 • maandag en woensdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.; 
 • vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. 

Ofwel bij u thuis (afspraak telefonisch vastleggen).

Contact:


Thuiszorg

Het is een gerechtvaardigde wens: thuis blijven wonen zolang de gezondheid of de zelfredzaamheid dat toelaten. U hebt het immers goed bij u thuis, in uw wijk, bij uw buren, ...

Om dit mogelijk te maken, biedt de gemeente een reeks diensten voor senioren aan.

Plaatselijke diensten met het PWA

Het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) brengt u in contact met een persoon die uw dagtaken komt verlichten:

 • begeleiding van en toezicht op personen;
 • hulp bij hetonderhoud van de tuin;
 • kleine werkjes;
 • administratieve >hulp;
 • ...

Om een beroep te doen op deze prestaties moet u PWA-cheques aanschaffen (30 % aftrekbaar van uw belastingen).

Waar?

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Alle werkdagen van 9.00 u. tot 12.00 u. 

Contact:


Huishoudhulp en/of gezinshulp (via UTD)

Vanaf 65 jaar kunt u een beroep doen op een helper voor senioren via de Ukkelse ThuisDiensten (UTD) van het OCMW.
De UTD bieden hulp, ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven van gezinnen in moeilijkheden, ouderen en personen met een handicap die in Ukkel wonen.

Procedure

Na een vraag om hulp zal de maatschappelijk werker van het OCMW: 

 • een dossier openen;
 • een hulpplan opstellen;
 • het uurtarief vastleggen op basis van het inkomen van de persoon.

Waar? 

 Alsembergsesteenweg 860 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Alle werkdagen van 8.00 u. tot 17.00 u.

Contact:  

 timdemey@cpasuccle.be (Dhr. Tim DE MEY)


Andere organisaties die thuiszorg aanbieden

 • Centrale de Services à Domicile asbl (CSD)  02/537.98.66 (7/7 - 24/24)
 • Wit-Gele Kruis van Brussel vzw   02/647.03.66
 • Soins Chez Soi asbl  02/420.54.57

Dienstencheques: voor welk soort hulp?

De dienst Dienstencheques van het OCMW legt zich toe op twee categorieënactiviteiten: 

 1. hulp bij huishoudelijke taken;
 2. strijken in het strijkatelier.

De dienst is toegankelijk voor alle inwoners van Ukkel of uit de nabije omgeving. Er is een dienstencheque verschuldigd per gepresteerd uur. Die kost € 9 en is fiscaal aftrekbaar, waardoor hij netto € 7,65 per uur kost. Het moet gaan om minstens 3 opeenvolgende uren.

Waar? 

 Alsembergsesteenweg 860 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Alle werkdagen van 8.30 u. tot 16.30 u. 

Contact:


Telehulp: hulp op afstand 24/24

De telehulpdiensten bieden een abonnement aan voor een hulpcentrale die 24 uur op 24 bereikbaar is. Een toestelletje rond de hals of de pols dat kan in werking worden gesteld in geval van nood (val, ongeval, onpasselijkheid, ...) volstaat om de centrale te contacteren.

In de meeste gevallen staat uw ziekenfonds in voor een deel van de huurkosten van het toestel. Het OCMW van Ukkel kan tussenkomen in de kosten indien u over het VTK-statuut beschikt (verhoogde tegemoetkoming, vroeger WIGW).

Erkende telehulpdiensten:  

 • CSD Bruxelles asbl   02/537.98.66
 • Centrum Derde Leeftijd vzw   02/513.45.10
 • Télé-Secours asbl   02/478.28.47 

Hulp van het OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) biedt Ukkelaars op verschillende manieren hulp (financieel, materieel, ...).

 Raadpleeg de site van het OCMW van Ukkel om contact op te nemen met het OCMW

Senioren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (enkel telefonisch)

Telefoon
02/605.15.50

E-mail
senioren@ukkel.brussels