HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Missie van de gemeente - Actieplan

Duurzame ontwikkeling en ecologische transitie zijn per definitie transversale thema's en worden in het bijzonder via het Agenda 21-actieplan verduidelijkt. Historisch gezien namen het schepenkantoor en de milieudienst het voortouw en stuurden zij dit actieplan, en zij blijven actief betrokken bij deze thema’s, in nauwe samenwerking met de andere diensten en schepenkantoren.

De missies van de gemeente zijn :

  • de acties, projecten en initiatieven van de gemeentelijke actieplannen met het oog op de duurzame ontwikkeling en de ecologische transitie invoeren, opvolgen en coördineren;
  • burgerprojecten en -initiatieven op het vlak van milieu, duurzame ontwikkeling en transitie ondersteunen, helpen, aanmoedigen en opwaarderen;
  • de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur verbeteren en benutten door ervoor te zorgen dat in het volledige beleid rekening wordt gehouden met de principes van duurzame ontwikkeling.

Drie gemeentelijke krijtlijnen

Milieu

DUURZAMEONTWIKKELING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.57

E-mail
duurzameontwikkeling@ukkel.brussels

Wist u dat?

Wist u dat? Er zijn al meer dan 100 initiatieven van Transition en Belgique francophone. U kunt ze ontdekken en terugvinden op de interactieve kaart van reseautransition.be

U kunt er ook uw eigen actie ten voordele van de transitie melden of u aansluiten bij de beweging!

In de praktijk