Wandelingen en brochures

Uw wijk en gemeente beter leren kennen, dat is in de eerste plaats een plezier. Het is ook een manier om u als geïnformeerde en verantwoordelijke burger te gedragen voor haar toekomstige ontwikkeling.

In die optiek zijn er verschillende brochures ter beschikking die de rijkdom van het Ukkelse grondgebied onder de aandacht brengen. 


Brochures: Ukkelse wegbeschrijvingen van de ontdekkingswandelingen

Deze brochures willen u helpen om de rijkdom van Ukkel te ontdekken langs drie verschillende routes. Deze routes hebben een verschillende afstand en kunnen zowel te voet als met de fiets worden afgelegd. Stukken die met de fiets of voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) minder toegankelijk zijn, zijn aangeduid op de kaarten. De Milieudienst heeft 3 brochures met ontdekkingswandelingen gepubliceerd.

Door zich te verplaatsen met behulp van de kaarten in de brochure, krijgt de lezer voor elk interessant plekje 1 of 2 pagina’s informatie. Er staan geen pijltjes op het terrein, de wegbeschrijving volstaat.

Elk van deze brochures heeft ook een ander thema.

Wandelbrochures uitgegeven door Ukkel
  Brochure nr. 1 Brochure nr. 2 Brochure nr. 3
Titel Langs het wandelpad van de Grote Trektocht GT 12 Op zoek naar (weinig) bekend patrimonium Op zoek naar de grote uitdagingen van ons milieu
Formaat A5 A5 A5
Aantal pagina’s 67 103 109
Jaar van (her)druk 2006 2010 2005
Richting noord-west noord-zuid west-oost
Vertrekpunt De Melkriekwijk Het Glazen Huis,
J. Lejeunestraat
Sterrenwacht
Ukkel
Aankomstpunt De wijk De Kat Sociale wijk
Homborch
Begraafplaats
Dieweg
Verkoopprijs € 3 € 5 € 5

Brochure nr. 1: Langs het wandelpad van de Grote Trektocht GT 12

Deze brochure is momenteel niet in voorraad.

De eerste brochure volgt het stuk van het wandelpad van de grote trektocht nr. 12 die door de noordwestelijke hoek van onze gemeente loopt. Deze brochure besteedt aandacht aan en geeft uitleg over de topografie, de waterlopen, de opmerkelijke gebouwen en bomen, de moestuinen, de parken, ... over de hele route.

Brochure nr. 2: Op zoek naar (weinig) bekend patrimonium

Deze brochure is momenteel niet in voorraad.

Deze wandeling doorkruist de gemeente van het noorden naar het zuiden. De architectuur die hier onder de aandacht wordt gebracht is niet alleen de architectuur die als erfgoed is geklasseerd.

Andere minder symbolische gebouwen verdienen ook wat meer aandacht.

Brochure nr. 3:  Op zoek naar de grote uitdagingen van ons milieu

Deze brochure gaat over het milieu en de duurzame ontwikkeling. Deze wandeling doorkruist de gemeente van het westen naar het oosten in een lus. Het opzet van deze brochure verschilt van de twee andere.

Ze bevat namelijk niet alleen de beschrijving van opmerkelijke punten op het Ukkelse grondgebied. Deze haltes bieden de gelegenheid om bewust te worden van de mondiale ontwikkelingsuitdagingen die Ukkel overstijgen.

Deze uitdagingen zijn heel uiteenlopend zoals de klimaatverandering, ozon, water, afval, het Natura 2000-netwerk, …

De lezer wordt dus uitgenodigd om abstracter na te denken en om de dingen vanop afstand te bekijken.

Hoe kunt u deze 3 brochures verkrijgen?

Er zijn 3 manieren om deze brochures te verkrijgen :

 • door over te schrijven op de rekening van de gemeente: 
  • Mededeling: «Aankoop Ukkelse wegbeschrijving van de ontdekkingswandeling nr. x (vul nummer in) FR/NL (geef de gewenste taal op)»: de brochure wordt u gratis per post toegestuurd;
  • IBAN BE52 0000 0036 9509;
  • BIC BPOT BE B1;
 • bij de Milieudienst:
  •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel;
  •  02/605.13.50;
 • in sommige boekenwinkels in Ukkel.

Ukkel en haar beken

De diensten Stedenbouw en Milieu hebben de brochure "Ukkel en haar beken” gepubliceerd. U zult er heel wat informatie vinden over de geschiedenis en de plaats van water in onze gemeente en over de acties die gevoerd worden om de bedding van de beken te herstellen, om te strijden tegen de overstromingen, ...

Hoe kunt u deze brochure verkrijgen?

Deze brochure is verkrijgbaar:

 • voor € 5 op het secretariaat van de Dienst Stedenbouw (Stallestraat 77 - 1180 Ukkel);
 • of in sommige Ukkelse boekenwinkels.

Andere wandel- en ontdekkingsbrochures van Ukkel

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

Vroeger telde de gemeente Ukkel heel wat molens langs haar kleine waterlopen. Tijdens uw wandelingen zult u de Nekkergatsmolen tegenkomen, die dateert uit 1362 of zelfs vroeger.

In de praktijk

De brochures met ontdekkingswandelingen 

Er zijn 3 manieren om de wandelbrochures aan te schaffen die de gemeente Ukkel gepubliceerd heeft:

 • door over te schrijven op de rekening van de gemeente 
  • Mededeling: “Aankoop Ukkelse wegbeschrijving van de ontdekkingswandeling nr. x (vul nummer in) FR/NL (geef de gewenste taal op)": de brochure wordt u gratis per post toegestuurd;
  • IBAN BE52 0000 0036 9509
  • BIC BPOT BE B1
 • bij de Milieudienst,  Auguste Dansestraat 27, 1180 Ukkel;
 • in sommige boekenwinkels in Ukkel.

De brochure Ukkel en haar beken 

Deze brochure is verkrijgbaar:

 • voor € 5 op het secretariaat van de Dienst Stedenbouw ( Auguste Dansestraat 25, 1180 Ukkel);
 • of in sommige Ukkelse boekenwinkels.