Erfgoed

Ukkel heeft een rijk erfgoed dat getuigt van haar interessant verleden. Veel overblijfselen zijn nog zichtbaar en de geschiedenis leeft op veel plaatsen en in veel wijken nog verder. 

Heritage walks - Geleide bezoeken

Twee zondagen per maand, vaan mart tot november, biedt de dienst Cultuur u een twintigtal themawandelingen aan : architectuur, muziek, geschiedenis, … Een mooie gelegenheid om de rijkdom van het Ukkelse erfgoed te ontdekken vanuit een originele en leuke invalshoek. In samenwerking met Arkadia, Brussel Babbelt, Clap Culture, Pro-Vélo en Rendez-vous Culturels.

Deze rondleidingen van 1,5 uur worden op zondagochtend of -namiddag georganiseerd.

Prijs

Bezoeken moeten worden gereserveerd en kosten € 2 (gratis voor kinderen onder de 18, studenten, werkzoekenden, begunstigden van het OCMW, artikelen 27).

Meer info

U vindt ook het programma van de bezoeken terug in  de agenda.

 Download het programma van de bezoeken

Open Monumentendagen

Elk jaar wordt in september het erfgoed van de gemeente in de kijker geplaatst tijdens de Open Monumentendagen. Een weekend lang kunt u ongewone plaatsen of delen van de geschiedenis van de gemeente ontdekken (coördinatie door Urban). De Geschied- en Heemkundige Kring van de gemeente en het Museum Van Buuren zijn elk jaar partners van dit evenement. Sinds 2020 werkt de Dienst Cultuur hier actief aan mee, met name door een beroep te doen op partners voor het organiseren van tentoonstellingen, bezoeken of activiteiten. La Ferme Rose en het Wolvendaelpark werden op die manier in de kijker geplaatst.

De Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel

De doelstelling van de Kring die in 1966 werd opgericht, is om het verleden van Ukkel te bestuderen, mensen daarmee te laten kennismaken en haar erfgoed te beschermen. De Kring biedt conferenties, wandelingen en rondleidingen, excursies, tentoonstellingen, ongepubliceerde werken, opgravingen, studiebijeenkomsten en de publicatie, vijf keer per jaar, van het tijdschrift Ucclensia.

Meer info

 Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel

 

De geschiedenis van Ukkel

De gemeente Ukkel heeft een opmerkelijk cultureel erfgoed: art-decohuizen, art-nouveauhuizen, neoklassieke gebouwen, overblijfselen van het landelijke en arbeidersverleden, kunstenaarsateliers, …

Verschillende culturele actoren werken samen met de Dienst Cultuur om het Ukkelse erfgoed te valoriseren: De Geschied- en Heemkundige kring van Ukkel, de vereniging Explore Brussels, ...

Met onze steun worden verschillende evenementen georganiseerd om de vele schatten van onze gemeente te leren kennen: de Open Monumentendagen (elk jaar in september), het BANAD festival (elk jaar in maart), …

Bovendien organiseert het schepenkantoor van cultuur, in samenwerking met het schepenkantoor van groene ruimtes, in 2020 voor het eerst het evenement ‘Spreken we af in de tuin’ (5 en 6 september 2020), waarbij een aantal van onze parken, pleinen en privétuinen onder de aandacht zullen worden gebracht.

Heel binnenkort zal de Dienst Cultuur ook samenwerken met verschillende organisaties om rondleidingen door ons erfgoed te organiseren.

Meer info

 BANAD

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels