Geuren

Hebt u een gas- of rioolgeur gedetecteerd? Dit zijn de procedures en actiemiddelen. 

Storende geuren afkomstig uit kelders via een afvoerput of op straat: wat doet u best?

  • Ga na of er werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt (openbaar wegennet of privé-/openbare eigendom), de contactgegevens noteren van de verantwoordelijke, hem of haar het probleem melden als hij of zij aanwezig is.
  • Zoniet, bellen naar de ombudsman als het gaat om een werf van Vivaqua:  02/518.85.24.
  • Bellen naar de Sector Lusambo van Vivaqua als het gaat om een andere werf of als er geen is:  02/518.87.06. De ombudsman of de Sector Lusambo zal de interventieploegen contacteren die zullen optreden op korte of langere termijn, afhankelijk van de hoogdringendheid en de beschikbaarheden. Hij zal ook contact opnemen met Leefmilieu Brussel in geval van vervuiling.
  • Er wordt aanbevolen om water in de afvoerputten en sifons te gieten om de geur te verwijderen.

Gasgeuren: wat doet u best? 

Contacteer Sibelga:

 0800/19.400 (24u/24 en 7d/7)

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

Ukkel telt 7.204 slikkers en 832 openbare vuilnisbakken op zijn grondgebied.