HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Aanmoedigingspremies voor de opening van een handelszaak in Ukkel

Het reglement inzake aanmoedigingspremies voor de opening van een zaak in Ukkel werd herzien. Sinds 1 juni 2023 kan elke nieuwe handelaar die een leegstaande handelscel betrekt of een zaak opent die als duurzaam wordt beschouwd, genieten van een premie.

Wat zijn de voorwaarden?

Zich vestigen in een wijk die onder het reglement valt: Horzel, Ukkel-Centrum, Vanderkindere, Waterloosesteenweg (Langeveld/Groene Jager) en Stalle.

Hoeveel wordt er toegekend?

  • De begunstigden zullen een openingspremie van € 2.000 ontvangen in de vorm van handelscheques indien zij zich in een lege cel en in de in het reglement omschreven zones bevinden.
  • De begunstigden krijgen een duurzame premie van € 3.000 in de vorm van handelscheques als ze gevestigd zijn in de zones die in het reglement zijn vastgesteld en voldoen aan de in het reglement vermelde criteria voor duurzame bedrijven.

De 2 bovenvermelde premies kunnen worden gecombineerd.

 Download het aanvraagformulier voor de aanmoedigingspremie voor de opening van een handelszaak in Ukkel
 Download het aanvraagformulier voor de duurzame premie

De  handelscheques kunnen gebruikt worden in de handelszaken die aangesloten zijn bij het netwerk «Ukkelse lokale handelscheques» of aan de toekomstige klanten gegeven worden.

 Raadpleeg de virtuele kaart met de leegstaande handelspanden
 Download de toekenningsvoorwaarden van de aanmoedigingspremie
 Download de brochure "Waarom een handelszaak openen in Ukkel?"

Economische activiteiten

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.20

E-mail
economie@ukkel.brussels