""
Opgelet

Wegens gebeurtenissen buiten onze wil om zijn we genoodzaakt de lezing van vandaag "Vite, des algorithmes au pouvoir !" om 14.30 uur in het Cultureel Centrum van Ukkel af te gelasten.

Diverse certificaten

De dienst bevolking kan diverse certificaten uitreiken met informatie over de inwoners van de gemeente, opgenomen in het rijksregister. 

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan verschillende soorten certificaten uitreiken: 

  • uittreksels uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat een burger van de gemeente houder is van een bepaald document;
  • bewijs van woonst, gezinssamenstelling, huwelijksakte, geboorteakte...);
  • ...

Een certificaat aanvragen

Aanvragen gebeuren aan het loket van de dienst bevolking (of via e-mail om een aanvraag in te dienen). Om een certificaat te verkrijgen, moet u zich aanmelden met de volgende document:  

uw identiteitskaart (met pincode).

Termijn

Uitreiking: onmiddellijk aan het loket of te bestellen via het mailadres:  certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Kostprijs 

De kostprijs van een certificaat bedraagt € 8.

Afschrift - Certificaten

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.00

E-mail
certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Openingsuren