Filmopnames

Voor elke opname van fictiefilms/series, documentaires, reclame- en/of commerciële films en bedrijfsfilms moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Documenten die voorgelegd moeten worden:

  1. Het precieze voorwerp van de aanvraag (plaatsen, data, aard van de filmopnames, uren, binnen- of buitenopnames);
  2. De volledige gegevens van de aanvrager van de toelating;
  3. Het telefoonnummer van een contactpersoon die steeds bereikbaar is;
  4. Een synopsis;
  5. Een attest van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en desgevallend professionele aansprakelijkheid van de aanvrager die elke lichamelijke en niet-lichamelijke schade aan derden en de gemeente, veroorzaakt in het kader van de filmopnames, dekt;
  6. Een attest van een verzekering inzake brand en waterschade;
  7. Indien het type filmopname het vereist (vuurwerk, gebruik van wapens, pyrotechnische effecten, ontploffingen, aanwezigheid van dieren …): een veiligheidsplan en een verslag van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
  8. Indien er parkeerplaatsen op de openbare weg vereist zijn voor de filmopnames: de gewenste perimeter.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 15 werkdagen vóór de startdatum van de opnames worden ingediend.

Voor sommige aanvragen is vooraf advies nodig van de politie en/of gemeentediensten. Dit is van invloed op de verwerkingstijd van uw aanvraag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Betaling van een gemeentebelasting

Voor opnames moet vooraf een vergoeding worden betaald (uitgezonderd vrijgestelde categorieën).

Download het vergoedingsreglement inzake filmopnames op het grondgebied van de gemeente Ukkel

Indien de toelating werd gegeven, zal de vergoeding inzake de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg verschuldigd zijn door de begunstigde bovenop de vergoeding voor de filmopnames. Raadpleeg de pagina Verhuizing, leveringen, manifestaties en festiviteiten.

Hoe een vergunning aanvragen?

Vul  aanvraagformulier in en stuur het samen met de vereiste documenten op naar het kabinet van de burgemeester via e-mail naar  burgemeester@ukkel.brussels of per brief naar het Kabinet van de Burgemeester - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

 Download het aanvraagformulier

Kabinet burgemeester

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.04

E-mail
burgemeester@ukkel.brussels