Jobhuis

Bent u op zoek naar een job of wenst u zich professioneel te heroriënteren? Of bent u werkgever? Het Jobhuis van Ukkel bevordert voor werkzoekenden de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt en tot de veranderende noden van ondernemingen op het vlak van personeel. Het organiseert op lokaal niveau verschillende activiteiten die u ondersteunen tijdens uw traject. 

Het Jobhuis organiseert met zijn partners:

 • ontmoetingen met rekruteerders,
 • coachingsessies voor de werkzoekenden en/of onafhankelijke projectdragers,
 • het jaarlijks werkgelegenheidstraject,
 • evenementen die het voor jongeren mogelijk maken om zich te richten op hun professionele toekomst
 • opleidingen,
 • workshops over verschillende thema’s of voor specifieke doelgroepen (jongeren, vrouwen, 45+ ...) :
  • Women on the Move: specifiek programma voor vrouwen die hun professionele loopbaan hebben onderbroken.
  • New Start : dromen en bouwen aan uw professioneel project, uw ondernemersvaardigheden ontwikkelen. 
  • Brussels on the Move: voorstelling van de faciliteiten die in het Brussels Gewest beschikbaar zijn.
  • Sociale netwerken en het zoeken van werk: opnieuw actief worden met de hulp van LinkedIn, Facebook ...
  • Ikigaï: uzelf beter leren kennen om uw professionele weg te vinden, de job van uw dromen. 
  • Soft skills: uw "sociale vaardigheden” bepalen om ze te benutten bij rekruteerders. 

Vernieuwende initiatieven

Het Jobhuis vormt een laboratorium voor vernieuwende initiatieven zoals:

 •  Website van Team4job : een mentorformule voor werkzoekenden door een persoon die actief is in het bedrijf;
 •  Website van cosearching: opleiden van werkzoekenden inzake collectieve intelligentietools om het hen mogelijk te maken hun middelen te delen in autonome groepen).

Het Jobhuis ligt ook aan de basis van de oprichting van de  Openbare Computerruimte (OCR) van Ukkel

Een winnend partnerschap! 

Het Jobhuis telt 4 partners:

Het Jobhuis op internet

Vind alle info over het Jobhuis van Ukkel terug op: 

Tewerkstelling

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.12.06
02/605.12.16

E-mail
tewerstelling@ukkel.brussels