Eensluidende afschriften en gewettigde handtekeningen

Hoewel het eensluidend verklaren van documenten geen wettelijke verplichting is, biedt de gemeente aan haar inwoners eensluidende afschriften aan van bepaalde documenten voor privédoeleinden, alsook gelegaliseerde handtekeningen. Eensluidende afschriften moeten wettelijk garanderen dat het afschrift van een document volledig identiek is aan het origineel. 

Wettelijk kader en toepassingsdomeinen voor de gemeente

De Belgische federale overheid mag sinds 31 maart 2004 geen eensluidend afschrift van een document meer eisen van de burger: een kopie van goede kwaliteit volstaat. 

In geval van twijfel is het aan de autoriteit om stappen te ondernemen om de echtheid van het document te verifiëren. 

De autonome overheidsbedrijven zijn aan dezelfde regelgeving onderworpen. Er is een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. Bepaalde deelstaten eisen geen eensluidende afschriften meer.

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan overgaan tot het eensluidend verklaren van: 

getuigschriften, contracten, huurovereenkomsten, facturen, notitieboekjes, Belgische paspoorten, …

Documenten die niet in aanmerking komen

De gemeente kan niet overgaan tot het eensluidend verklaren van:

  • kopieën van identiteitskaarten; 
  • reispassen;
  • rijbewijzen;
  • authentieke aktes (aktes van de burgerlijke stand, vonnissen of arresten, notariële aktes). Enkel de autoriteit die een dergelijk document heeft opgemaakt, mag er een afschrift van uitreiken.

Aanvraag voor eensluidende afschriften

Aanvragen voor eensluidende afschriften moeten worden ingediend bij het loket van de bevolkingsdienst. Om een eensluidend afschrift te bekomen, moet u zich aanmelden met de volgende documenten: 

  • uw identiteitskaart;
  • het originele document;
  • eventueel het/ de eensluidende afschrift(en)

Termijn 

De uitreiking gebeurt onmiddellijk.

Kostprijs 

De kostprijs van een eensluidend afschrift bedraagt € 8.

Wettiging van handtekening

Aanvragen voor wettiging van handtekening worden ingediend bij het loket van de bevolkingsdienst. De ondertekenaar moet verplicht aanwezig zijn. Om een wettiging van een handtekening te bekomen, moet u zich aanmelden met de volgende documenten: 

de identiteitskaart van de ondertekenaar;

Termijn 

De uitreiking gebeurt onmiddellijk.

Kostprijs 

De kostprijs van een eensluidend afschrift bedraagt € 8.

Afschrift - Certificaten

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.00

E-mail
certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Openingsuren