HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Lichtplan

Het Lichtplan, dat is opgezet in samenwerking met Sibelga, beheerder van het openbare verlichtingsnet, wil structuur brengen in de vernieuwing van verouderde en energie-intensieve installaties, het type armaturen per gebied en wijk bepalen en een of meer opmerkelijke locaties letterlijk belichten.

Het Plan geeft een overzicht van de problematiek op het vlak van de verlichting en van de gemaakte keuzes, rekening houdende met de functies en de behoeften van elke stedelijke ruimte en component, zoals:

  • het lichtniveau op grond van het type weg en de specifieke te verlichten ruimte;
  • de oriëntering van het licht;
  • de lichtkleur;
  • de lichteffecten;
  • de lichtpunthoogte.

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels