Ongelijkheden vrouwen-mannen

De dienst gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid onderneemt acties om deze problematische kwesties te bestrijden door preventie- en sensibiliseringscampagnes te voeren over verschillende thema’s zoals genderstereotypen, hegemonische mannelijkheid, intimidatie en seksistisch gedrag in de openbare ruimte, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en partnergeweld, ...

Deze acties moeten worden ondernomen omdat er ondanks de verschillende bestaande wetten om de ongelijkheden tussen vrouwen, genderminderheden en mannen te bestrijden, nog steeds veel discriminatie en geweld (zelfs femicide) tegen vrouwen bestaat, zowel in de openbare ruimte als in de privéruimte.

Wij streven ernaar om in al onze acties en in ons beleid rekening te houden met intersectionaliteit, zodat er rekening wordt gehouden met de pluraliteit en de ervaringen van vrouwen. In dit opzicht verstaan wij onder vrouw(en) elke persoon geïdentificeerd als vrouw en/ of die zich herkent in deze benaming. Dit omvat cisgender- en transgendervrouwen, intersekse, inter en niet-binaire personen.

Ten slotte is de dienst begonnen met een strategie van gendermainstreaming (een geïntegreerde aanpak van gendergelijkheid) en genderbudgettering (een gendergevoelig budget).

Hulp- en noodnummers

Enkele nummers en nuttige links in geval van seksistische discriminatie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld of/ en partnergeweld:

 • Politie:   101
 • Brandweer en ambulance:  112
 • Politie Ukkel:  02/5.639.639
 • Politie dienst Slachtofferhulp:  02/5.639.610 of 612
 • Familiale planning van Ukkel:  02/376.10.00
 • Maatschappelijk werkers:  02/348.68.24 (gemeente)  02/370.75.11 (OCMW)
 • Psychologische bijstand:  02/377.98.83 (noodgevallen:  0491/17.65.22)
 • Huiselijk geweld:  1712
 • SOS Viol:  0800/98.100
 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld:  02/535.45.42
 • Steun aan vrouwelijke migranten die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld:  Webside we-acess
 • Tele-Onthaal:  106
 • Zelfmoordlijn:  1813

Gendermainstreaming en Genderbudgettering

In 2019 is de gemeente gestart met de strategie van gendermainstreaming (een geïntegreerde aanpak van gendergelijkheid) en genderbudgettering (een gendergevoelige begroting) om structureel te werken aan gelijkheid tussen vrouwen, genderminderheden en mannen. De dienst gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid coördineert de concrete uitwerking van gendermainstreaming en genderbudgettering. Wij verlenen op dat vlak ook steun en advies aan andere gemeentelijke diensten.

Gendermainstreaming 

Tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie, die in 1995 door de Verenigde Naties in Peking werd georganiseerd, werd gendermainstreaming gedefinieerd als: ‘het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beslissingsprocessen, zodat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus, door de actoren die normaal betrokken zijn bij de totstandkoming van het beleid.’

Sindsdien wordt deze strategie beschouwd als de meest geschikte om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te stimuleren. Ze wordt namelijk toegepast in de beleidsstrategieën in de strijd voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in veel Europese instellingen, in de federale regering sinds 2007, en in andere Brusselse gemeenten. 

Deze strategie bestaat erin middelen in te zetten om de gendergelijkheid te integreren in de organisatie van gemeentebesturen (strategieën, visies en missies) en in al hun beleidsprocessen (begrotingen, procedures, ...). Ze is ook bedoeld om de engagementen van de gemeente voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te concretiseren.

We willen erop wijzen dat het niet de bedoeling is van gendermainstreaming om vrouwen te bevoordelen ten opzichte van mannen, maar wel om de gelijkheid tussen beide te versterken. 

Genderbudgettering 

De gendergevoelige begroting (genderbudgettering) is een instrument dat wordt gebruikt in het kader van de gendermainstreamingstrategie. Het is bedoeld om de gemeentebegroting te evalueren door de begrotingsuitgaven te analyseren met een genderbril, teneinde te bepalen welke impact zij kunnen hebben op mannen en vrouwen. 

Bijvoorbeeld: bij de herinrichting van groenzones en wegen kan de gemeente ervoor kiezen een verkennende wandeling te organiseren om het gevoel van onveiligheid bij vrouwen te onderzoeken en de ruimte te reorganiseren om dat gevoel van onveiligheid te beperken.

Wat betekent het om vandaag een man te zijn of zich met een man te identificeren?

In het kader van ons beleid in de strijd tegen ongelijkheid tussen vrouwen en mannen heeft de dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid een brochure opgesteld die de strijd ertegen wil aanbinden en de kwestie van mannelijkheid wil bespreken.

Deze brochure nodigt u uit om na te denken over wat het betekent om een man te zijn, aangezien er hiervoor uiteraard verschillende manieren bestaan.

Ze werd opgesteld in twee versies, een voor kinderen: « Wat als prinsen van kleedjes houden en prinsessen van boksen?» (in het Frans) en een voor volwassenen:   « Een echte man, wat is dat eigenlijk?» (in het Frans).

Indien u vragen heeft, er meer over wil weten of de brochures op papier wil aanschaffen, kunt u contact opnemen via  gelijkheid@ukkel.brussels of  02/605.22.83 (mevrouw Makumbu).

Gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.22.83

E-mail
gelijkheid@ukkel.brussels