HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Rijbewijs

Voorlopig rijbewijs, nationaal of internationaal rijbewijs, rijbewijs voor de categorieën A, B, C, D, omwisseling of hernieuwing rijbewijs, ... De Dienst Rijbewijzen informeert u over de formaliteiten die voor elke gebruiker moeten worden vervuld. 


Voorlopig rijbewijs - scholing

Na het slagen voor het theoretisch examen (waarvoor de kandidaat zich heeft voorbereid via zelfstudie of de autorijschool), kan de verplichte scholing gebeuren met een voorlopig rijbewijs vanaf 17 of 18 jaar volgens het gekozen model.

U kan een voorlopig rijbewijs voor onbepaalde duur (M12, M18, M36) online aanvragen via de app  BelDrive van de FOD Mobiliteit.

Er worden verschillende modellen uitgereikt naargelang het aantal gevolgde lesuren in een rijschool:

 • model geldig voor 36 maanden (vanaf 17 jaar) voor categorie B (vrije begeleiding);
 • model geldig voor 18 maanden (vanaf 18 jaar) voor categorie B (20 verplichte uren rijles in een erkende rijschool);
 • model 3 geldig voor 1 jaar:
  • voor de categorieën A, A1, A2, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE (verplichte rijlessen in een rijschool);
  • voor categorie BE (geen verplichte rijlessen);
 • model geldig voor 12 maanden.

Te bezorgen documenten

 • Identiteitskaart
 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)

Prijs

€ 35


Belgisch nationaal rijbewijs

Een origineel van het rijbewijs wordt uitgereikt na een geslaagd theoretisch en praktisch examen.

Duplicaat en vervanging

 • een duplicaat van het originele document wordt uitgereikt bij verlies, diefstal, verouderde foto, vernietiging (op basis van een aangifte bij de politie);
 • de Belgische rijbewijzen die voor 26 maart 2013 werden uitgereikt, moeten worden omgewisseld voor het Europese model als het document in slechte staat is en/of als de foto verouderd is. Zoniet blijven de rijbewijzen geldig tot in 2033;
 • het rijbewijs kan aangepast worden op basis van een medisch attest;
 • de (erkende) Europese of buitenlandse rijbewijzen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, omgewisseld worden voor een gelijkwaardig Belgisch rijbewijs.

Goed om weten
Na een wijziging van de categorie moet het rijbewijs vernieuwd worden.

Te bezorgen documenten

 • Identiteitskaart;
 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden).

Prijs

€ 40


Internationaal rijbewijs

Een internationaal rijbewijs kan worden verkregen op basis van een Belgisch rijbewijs of een rijbewijs dat werd uitgereikt door een EU-lidstaat dat rijden in België toelaat en in zijn dossier is ingeschreven in het Rijksregister.

Vervanging 

Een internationaal rijbewijs wordt vervangen in geval van verlies, diefstal, vernietiging, beschadiging of verstreken geldigheid.

Te bezorgen documenten

 • Identiteitskaart;
 • Nationaal of Europees rijbewijs;
 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden).

Prijs

€ 35


Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Om een buitenlands rijbewijs om te wisselen moet u langskomen met uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning en uw buitenlands rijbewijs. Elk dossier zal onderzocht en behandeld worden naargelang de geldende wetgeving en een lijst van de nodige documenten zal u worden bezorgd.

Te bezorgen documenten

 • Identiteitskaart (of verblijfsvergunning);
 • Rijbewijs;
 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden).

Prijs

€ 40


Hernieuwing van het rijbewijs voor bezoldigd vervoer - cat. C en D (Groep 2) 

Rijgeschiktheidsattest van groep 2 en/of bewijs van vakbekwaamheid

Hebt u een rijbewijs C (vrachtwagens) of D (autobussen) dat werd uitgereikt voor 1989?
Elke houder van een rijbewijs C of D dat werd uitgereikt voor1 januari 1989 mag tot 31 maart 2004 zonder medisch onderzoek vrachtwagens en autobussen besturen op voorwaarde dat hij geen enkele passagier vervoert.

Als u houder bent van zo’n rijbewijs en de categorie C of D wenst te behouden na 30 september 2003, moet u zorgen voor een "Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2".

Dit medisch attest mag alleen worden opgemaakt door de volgende artsen:

 • arts van een medisch centrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: 
  • MEDEX   Victor Hortaplein 40/10 - 1060 Brussel
  •  02/524.97.97
 • arts van een Arbeidsgeneeskundige dienst (via uw werkgever);
 • arts van het leger of de federale politie.

Goed om weten
Wanneer u een afspraak maakt met de medische dienst, vraag dan naar de oogtest, want u hebt daar ook een attest van nodig.

Te bezorgen documenten

 • Identiteitskaart;
 • Rijgeschiktheidsattest van groep 2 en/of bewijs van vakbekwaamheid;
 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden).

Prijs

€ 40

Rijbewijs

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.23
02/605.10.16
02/605.10.14

E-mail
rijbewijs@ukkel.brussels

Openingsuren