HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

De Adviesraad voor Internationale Solidariteit

Ingevolge de oproep tot kandidaatstelling die begin oktober gelanceerd werd, heeft de gemeenteraad van 16 december 2021 de samenstelling van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit goedgekeurd. Deze gloednieuwe raad bestaat uit 13 burgers met zeer uiteenlopende profielen, leden van verenigingen of organisaties en betrokken inwoners, allemaal woonachtig in onze gemeente. De raad vergadert drie tot vier keer per jaar. Zijn werken maken het mogelijk om het gemeentebeleid inzake internationale solidariteit en samenwerking en wereldburgerschapseducatie ten dienste van de inwoners van Ukkel en van de landen uit het Zuiden te versterken.

Zin om de Adviesraad voor Internationale Solidariteit te vervoegen?
Vul het  kandidatuurformulier in en stuur het via e-mail naar  internationalesolidariteit@ukkel.brussels of met de post naar de dienst Internationale Solidariteit, Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.

De kandidaturen worden afgesloten op zondag 28 april 2024.

 Download het kandidatuurformulier

Agenda van de vergaderingen

De volgende vergadering van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit vindt plaats op donderdag 10 februari 2022 van 18.00 tot 20.00 uur in de gemeenteraadzaal (Stallestraat 77 te 1180 Ukkel)..

 Agenda van de vergadering van 10 februari 2022(in het Frans)
 Statuten van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit(in het Frans)

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels