HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Verplichte vaccinatie tegen poliomyelitis

In België is alleen vaccinatie tegen poliomyelitis wettelijk verplicht (KB van 26 oktober 1966). Bij de geboorteaangifte van uw kind ontvangt u hierover een formulier.

De vaccinatie bestaat uit hettoedienen van 4 dosissen van het in te spuiten vaccin IPV (geïnactiveerd vaccin tegen polio) op vaste leeftijden, namelijk op 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden en 15 maanden 

Organisatie van de verplichte vaccinatie

Vaccinatiesessies worden georganiseerd:

  • via de consultaties voor kinderen van het ONE 
  • door de gemeente Ukkel. 

 Meer informatie over de acties van de GPS.

De ouders kunnen contact opnemen met de arts van hun keuze (kinderarts of huisarts).

Inschrijving en vaccinatiebewijs

Inschrijvingen gebeuren telefonisch,
twee weken voor de sessie: 

 02/605.19.85


De volledige vaccinatie (4 dosissen) moet voltooid zijn
voor de leeftijd van 18 maanden.


Het bewijs dat werd ingevuld door de arts die de vaccins heeft toegediend (4 dosissen), moet ter registratie worden opgestuurd naar de administratie van de gemeente waar het kind gedomicilieerd is. Het ingevulde en door de arts ondertekende document met de 4 data kan via e-mail worden verzonden:

 dvandergucht@ukkel.brussels
 02/605.22.92

In geval van weigering ... 

Er is een wettelijke straf voorzien in geval van weigering van de vaccinatie tegen poliomyelitis.

Andere vaccins

Goed om weten

De vaccinatie tegen kinderziektes kan worden geëist voor kinderen die naar de gemeentelijke kinderopvang in Ukkel gaan. 

Meer informatie nodig? 

 02/605.22.92

Gezondheid en welzijn

Adres
Steenweg op Alsemberg 883
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.19.85

E-mail
gezondheidscentrum@ukkel.brussels

Goed om te weten

De vaccinatie van baby’s tegen kinderverlamming, soms «polio» genoemd, is verplicht door het koninklijk besluit. In geval van weigering zijn er sancties voorzien.

Afbeelding
Vaccin logo