Plaatsing van een display of ander object voor uw handelszaak

Voor elke plaatsing van een display, ezel, reclamevlag of ander voorwerp op het trottoir voor de eigen handelszaak moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

De bezettingen van het trottoir voor de eigen zaak, zoals hieronder opgesomd, vereist een onderzoek door de politiediensten:

  • Display voor de verkoop van goederen;
  • Presentatie-ezel en/of reclamevlag;
  • Grill;
  • Andere voorwerpen die verband houden met de bedrijfsactiviteit.

Het resultaat van het politieonderzoek is bepalend voor de beslissing van het gemeentebestuur.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 1 maand vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Hoe een vergunning aanvragen?

Vul  aanvraagformulier in en stuur het op naar de dienst Algemene Zaken via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar de Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

 Download het aanvraagformulier

U kunt de openbare weg pas bezetten als u in het bezit bent van een officiële vergunning van het gemeentebestuur.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels