Hulp voor personen met een handicap en verlies van autonomie

Via advies, premies of tegemoetkomingen bieden de diensten en hun partners diverse vormen van hulp aan mensen met een handicap of verlies van autonomie. 


Advies voor een aangepaste mobiliteit

Een gespecialiseerde maatschappelijke werkster beantwoordt uw specifieke vragen over tegemoetkomingen en andere steunmaatregelen voor gehandicapten ouder dan 21 jaar. Deze lokale begeleiding wordt gegarandeerd door de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) van de FOD Sociale Zekerheid.

Waar?

Gemeentebestuur, Dienst Sociale actie

  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Elke derde donderdag van de maand van 9.00 u. tot 12.00 u.

Contact 

 maelle.vancamp@minsoc.fed.be

Hulp en specifieke diensten vergemakkelijken uw verplaatsingen: meer informatie over de  page Mobiliteitshulp


Parkeerkaart voor mensen met een handicap

Deze speciale kaart is voorbehouden voor mensen met een handicap en staat het parkeren toe op speciaal daarvoor bestemde plaatsen. De aanvraag kan worden ingediend bij de dienst Sociale actie, de FOD Sociale Zekerheid behandelt uw aanvraag en stuurt u de kaart per post.

Waar?

Gemeentebestuur, Dienst Sociale actie

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag, van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.

Contact

 Meer informatie over Mobiliteit en parkeerkaarten


Tegemoetkomingen (IVT/IT - THAB) - aanvraag erkenning van invaliditeit

De IVT/IT: deze integratietegemoetkoming compenseert de kosten ingevolge de verminderde zelfredzaamheid. De inkomensvervangende tegemoetkoming is een aanvulling op een inkomen uit een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen (werkloosheid, mutualiteit).

De THAB (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) kan uw pensioen aanvullen.

U kunt zelf uw aanvraag voor hulp en tegemoetkoming indienen op  Website van myhandicap.be met:

  • uw elektronische identiteitskaart
  • en uw pincode.

Met de onlinevragenlijst kan de Directie-generaal personen met een handicap rechtstreeks alle gegevens verzamelen die nodig zijn om uw aanvraag te behandelen.

Hebt u hulp nodig voor het indienen van uw aanvraag?

Als u moeilijkheden ondervindt om online de stappen te doorlopen, dankan de sociale permanentie van de gemeente u hierbij begeleiden

Om uw verzoek in te dienen vragen wij u de volgende zaken bij te hebben:

  • uw identiteitskaart,
  • een sticker van uw mutualiteit,
  • naam en voornaam van uw behandelend geneesheer,
  • uw bankrekeningnummer voor financiële steunaanvragen.

Waar?

Gemeentebestuur, Permanentie van de Dienst Sociale actie

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Alle werkdagen, van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.

Contact


Financiële steun voor kabeltelevisie

Aan Ukkelaars die voor 80 % of meer als gehandicapt erkend zijn wordt een gemeentelijke tegemoetkoming toegekend in hun kabeltelevisieabonnement (mits bewijs van betaling).

 Reglement voor gemeentelijke tegemoetkoming inzake kabeldistributie (in het frans)

Waar?

Gemeentebestuur, Dienst Sociale actie

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag, van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.

Contact 


Premie voor de installatie van een telemonitoringsysteem

De Ukkelse senioren of Ukkelaars met een handicap kunnen genieten van een premie om een telemonitoringsysteem aan te schaffen. De premie is bedoeld als duwtje in de rug om de installatie van een dergelijk toestel aan te moedigen, wat een welkome sereniteit brengt voor zowel de persoon die dit systeem heeft, als zijn familie. De premie bedraagt maximum 50 euro en dekt daarmee de installatiekosten van de dienst.

Waar?

Gemeentebestuur, Dienst Sociale actie

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag, van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.

Contact 

Handicap en verlies van autonomie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Telefoon
02/605.22.82

E-mail
handicap@ukkel.brussels

In de praktijk

Waar?

Gemeentebestuur, Dienst Sociale actie

 Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Wanneer?

Elke derde donderdag van de maand van 9.00 u. tot 12.00 u.

Contact: