Lucht en klimaat

Broeikasgassen, vervuilingspieken, overschakelen op rijk gas, mist ... In het Brusselse Gewest wordt de luchtkwaliteit veelvuldig gecontroleerd; zodra er iets abnormaals wordt opgemerkt, treden er voor de hele bevolking automatische veiligheidsmaatregelen in werking.

Op het niveau van de burger, maar ook op het niveau van de gemeenschap kunnen we elke dag iets doen om de luchtkwaliteit te verbeteren door handelingen te stellen en te opteren voor activiteiten die minder energie verbruiken en minder vervuilen. 

De gemeente heeft verschillende actieplannen voor duurzame ontwikkeling en ecologische transitie aangenomen, die zij sinds enkele jaren uitvoert, zoals:

Milieu

KLIMAAT ACTIE PROGRAMMA

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.58

E-mail
klimaat@ukkel.brussels