Schoolbemiddeling

De opdracht van de schoolbemiddelingscel bestaat erin een eerstelijnsdienst te garanderen op het gebied van schoolinschakeling voor kinderen, jongeren en hun families die in Ukkel wonen of naar school gaan.

Opdrachten van de cel

 1. De cel informeert en begeleidt de Ukkelaars inzake de stappen die verband houden met het onderwijs.
 2. Ze bevordert de schoolinschakeling.
 3. Ze staat in voor de begeleiding van individuele situaties en/of ontwikkelt projecten voor doelgroepen waarbij bij voorkeur wordt samengewerkt met de partners en de bestaande middelen worden aangewend.

Acties op het terrein

De raadgevers en raadgeefsters bij schoolbemiddeling:

 • verwelkomen, informeren en adviseren de leerlingen en/of hun ouders betreffende hun rechten, hun plichten en de mogelijkheden qua bijstand;
 • begeleiden de ouders en de jongere voor een geslaagd schooljaar;
 • ondersteunen de jongere en/of zijn ouders bij de administratieve afhandeling zoals de inschrijving, de bemiddeling, de rechtsmiddelen;
 • verwijzen door naar de bevoegde instellingen op het gebied van:
  • competentiebalans;
  • beroepsoriëntatie;
  • pedagogische opvolging;
 • vergemakkelijken de dialoog school-familie;
 • ondersteunen, begeleiden en helpen bij moeilijkheden op school of in geval van schoolmoeheid;
 • ontwikkelen verschillende projecten en activiteiten voor de Ukkelse jongeren in samenwerking met de actoren op school en de verenigingen.

Onze professionals zijn bereikbaar via telefoon of op afspraak.

Contact 

Preventie

SCHOOLBEMIDDELING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.12.45

E-mail
school@ukkel.brussels