HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Verordening, retributies en tarieven

Raadpleeg de parkeertarieven in Ukkel, zone per zone, evenals de voorgestelde betaalmiddelen. 

 Raadpleeg de retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte
 Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens


Tarieven en tijdstippen per zone

Eerste kwartier gratis

U bekomt dit door een gratis ticket uit de automaat te nemen en het begin van de parkeerperiode te registreren, ofwel elektronisch ofwel met behulp van het ticket uit de parkeerautomaat. Het fysieke ticket moet alleen en volledig duidelijk leesbaar aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig worden geplaatst, niet achter zijramen. 

Het gratis kwartier is nooit inbegrepen bij het nemen van een betaald parkeerticket. 

Blauwe zones

In de blauwe zones moet de blauwe parkeerschijf gebruikt worden van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (behalve als de signalisatie andere bepalingen oplegt).

Het parkeren is gratis, maar is beperkt tot maximaal twee opeenvolgende uren.

De mensen die beschikken over een bewoners-, bezoekers- of professionele kaart mogen voor onbeperkte duur parkeren (alleen geldig in de gereglementeerde zone waarvoor de kaart werd uitgereikt).

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de blauwe zone bedraagt € 35 per parkeerperiode.

Groene zones

In de groene zones is het kopen van een ticket aan een parkeerautomaat verplicht van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (behalve als de opschriften op de automaten andere bepalingen opleggen).

De mensen die beschikken over een bewoners-, bezoekers- of professionele kaart (alleen geldig in de zone waarvoor de kaart werd uitgereikt) mogen gratis parkeren. De parkeerduur is onbeperkt.

Tarief groene zone

 • € 0,90 voor een half uur
 • € 1,80 voor een uur
 • € 5,30 voor twee uur parkeren
 • € 2,60 per bijkomend uur

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de groene zone bedraagt € 35 per parkeerperiode. 

Oranje zones

In de oranje zones moet er een ticket gekocht worden aan een automaat van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 18 u. (tenzij anders vermeld op de parkeerautomaten).

De oranje zones zijn betalend voor iedereen. De parkeerduur is beperkt tot maximaal 2 uur. 

Tarief oranje zone

 • € 0,90 voor een half uur
 • € 1,80 voor een uur
 • € 5,30 voor anderhalf uur

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de oranje zone bedraagt € 40 voor 2 uur.

Zones met gereserveerde parkeerplaatsen voor carsharing

In de zones gereserveerd voor carsharing is de parkeertijd in dit type zone onbeperkt voor voertuigen met een vrijstellingskaart voor «deelauto».   

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone met gereserveerde parkeerplaatsen bedraagt € 25 per parkeerperiode.

Leveringszones

In de leveringszones wordt er parkeertijd toegestaan overeenkomstig de verkeersborden die de duur van het gereglementeerd parkeren aangeven voor  voertuigen tijdens het laden en lossen, bij het stilstaan, als er vastgesteld kan worden dat uit het voertuig geladen en gelost wordt of als er personen in- of uitstappen. 

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de leveringszone bedraagt € 100 per parkeerperiode.

Zones voor elektrisch laden

Het is toegestaan en gratis om een elektrisch voertuig te parkeren, op voorwaarde dat de gebruiker van dit voertuig verbonden is en hij zijn voertuig op het elektrisch oplaadstation fysiek aansluit.

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone voor elektrisch laden bedraagt € 50 per parkeerperiode.

Kiss-and & -ridezones

Voertuigen mogen er gratis stilstaan zolang als wordt vermeld op het daarvoor voorziene verkeersbord.

Buiten de periode waarin de zone wordt gebruikt als kiss-and- & ride gelden de parkeerregels van de gereglementeerde zone waarin dit type zone zich bevindt (oranje, groene of blauwe zone).

De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone «kiss-and & -ride» bedraagt € 100 per parkeerperiode.

Autocarzones «drop-and- & ride»

Voertuigen mogen er gratis stilstaan zolang als vermeld op het daarvoor voorziene verkeersbord.
De retributie voor elk voertuig in overtreding in de zone «drop-and- & ride» bedraagt € 50 per parkeerperiode.

Autocarzones «sleep-and & -ride»

Autocars mogen er gratis en onbeperkt stilstaan, overeenkomstig het daarvoor voorziene verkeersbord.


Hoe kunt u betalen om te parkeren

De retributie om te parkeren is op voorhand verschuldigd vanaf het ogenblik dat het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar via:

 • het gebruik van debit- of creditcards overeenkomstig de aanduidingen op de parkeerautomaten,
 • het inbrengen van munten in de parkeerautomaat overeenkomstig de aanduidingen op de lay-out. 
 • het gebruik van mobiele apps op uw smartphone.

Als de parkeerautomaat defect is, moet u uw parkeerschijf gebruiken overeenkomstig art. 27 pt. 3.1.1 van de wegcode (max. 2 uur).

Betalen met Yellowbrick, 4411 en Seety

Dankzij deze drie smartphone-apps kunt u uw parkeren betalen in verschillende Brusselse gemeentes, waaronder Ukkel. Om de werking te kennen:

Hoewel er transactiekosten zijn, hebben de toepassingen veel voordelen:

 • u betaalt nooit meer te veel, het tarief wordt per minuut aangerekend;
 • nooit geen retributies meer;
 • geen kleingeld of bankkaart meer nodig;
 • uw rekening wordt automatisch gedebiteerd.

Om de mobiele apps te gebruiken: 

 1. download uw favoriete app in de appstore die bij uw smartphone past en schrijf u in;
 2. vervolgens ontvangt u uw klantnummer;
 3. schrijf u gratis in, in de app Yellowbrick, door de code 1180 in te voeren, met of zonder abonnement.
Goed om weten: Het gratis kwartier blijft steeds mogelijk via de mobiele apps.

Wederkerigheidsovereenkomst

Voor de straten in Ukkel die buiten de gemeentegrens liggen, is een wederkerigheidsovereenkomst gesloten voor de erkenning van de parkeerkaart «type bewoner», voor zover deze kaart zowel door Ukkel als door de aangrenzende gemeente werd uitgereikt.

De kaart is geldig buiten het grondgebied van de gemeente waarvoor de kaart is uitgereikt, en tot het eerste kruispunt op het grondgebied van de naburige gemeente, en wel als volgt:

 • De delen tussen de gemeente Ukkel en de gemeente Vorst: 
  • Albertlaan 270 tot 276 en 291 tot 293
  • Maarschalk Joffrelaan 132 en 141 tot 153
  • Zeven Bunderslaan 2 tot 80 en 1 tot 53
  • Oscar Van Goidtsnovenlaan 4 tot 58 en 1 tot 47
  • Mozartlaan 2 tot 10 en 3
  • Anjoudreef 26 tot 28 en 1 tot 35
  • Biezenlaan 10 tot 14 en 15 tot 39
  • Globelaan 80 tot 82 en 229 tot 249
  • Joseph Bensstraat 124 tot 134 en 43 tot 137
  • Bamboestraat 1 tot 7
  • Kersbeeklaan 292C tot 342 en 279C tot 331
  • Neerstallesteenweg 392 tot 396 en 395 tot 425
  • Meyerbeerstraat 110 tot 176 en 87 tot 163
 • De delen tussen de gemeente Ukkel en de gemeente Elsene
  • Joseph Stallaertstraat 32 tot 42 en 75 tot 87
  • Emile Clausstraat 56 en 61 tot 65
  • Franz Merjaystraat 198 tot 206 en 217 tot 223
  • de Praeterestraat 45 tot 55
  • Legrandlaan 84 tot 96 en 69 tot 75
  • Edmond Picardstraat 54 tot 62 en 45 tot 55
  • Camille Lemonnierstraat 80 tot 112 en 119 tot 137
  • Alphonse Renardstraat 72 tot 86 en 81 tot 101
  • Jules Lejeunestraat 64A tot 74 en 67 tot 71
  • Molièrelaan 252 tot 302 en 309 tot 357 + 307
  • Brugmannlaan 228 tot 240 en 239 tot 247
  • Lincolnstraat 18 tot 52 en 1 tot 51
  • Stanleystraat 38 tot 94 en 37 tot 93
  • Waterloosesteenweg 662 tot 686 en 673 tot 687 
 • De delen tussen de gemeente Ukkel en de stad Brussel:
  • Waterloosesteenweg 932 tot 964 en 1021F tot 1093
  • Groene Jagersveld 86 tot 90

Parkeren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op afspraak

Telefoon
02/605.17.00

E-mail
Vrijstellingskaarten:
parkeerkaarten@ukkel.brussels
Klachten:
parking@ukkel.brussels

Goed om te weten

Betwist u een retributie? U heeft het recht om een bezwaarschift te sturen naar de dienst Parking, MAAR het bezwaarschrift moet met redenen omkleed zijn en ontheft u niet van de betaling van de retributie.

Er worden geen klachten behandeld aan het loket of aan de telefoon. U kunt uw bezwaarschriften per brief of per e-mail opsturen.

Afbeelding