HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Burgerschapsprijs

Vrijgevigheid en solidariteit zijn geen lege woorden in Ukkel. Ze krijgen allebei vorm onder de Ukkelse bevolking wanneer de actualiteit de vluchtelingen van landen waar gewapende conflicten of andere dreigingen heersen op straat zet. Daarom heeft de gemeente er voor de toekenning van haar Burgerschapsprijs 2022 voor gekozen om voorrang te geven aan de solidaire acties in verband met oorlogen.

Was u getuige van een solidariteitsactie in Ukkel of heeft u eraan deelgenomen? Deel het mee aan de gemeente om een kandidatuur voor de Burgerschapsprijs 2022 in te dienen! De deadline is 20 november middernacht.

De Burgerschapsprijs wil de Ukkelaars (particulieren, feitelijke verenigingen of vzw's) aanmoedigen om zich meer in te zetten voor het plaatselijk leven, om mee te werken aan solidariteits- en hulpacties om de menselijke waardigheid en de sociale samenhang te versterken. Het Ukkelse publiek krijgt ook de kans om initiatieven die de prijs verdienen aan de gemeente kenbaar te maken.

In de praktijk:

De Burgerschapsprijs heeft een waarde van € 1.000 en kan verdeeld worden onder meerdere winnaars. Om een kandidatuur voor te stellen schrijft u naar de dienst Sociale Actie (  nmartin@ukkel.brussels of   Stallestraat 77 te 1180 Ukkel)met vermelding van:

  • Uw volledige identiteit;
  • De volledige identiteit van de persoon of groep personen die zich kandidaat stelt voor de prijs (dit kunt uzelf zijn of een actie waaraan u deelgenomen heeft);
  • De beknopte en nauwkeurige beschrijving van het feit, de actie, het gedrag of de projecten, en in het algemeen van alle elementen die in uw geest de toekenning van de prijs aan de kandidaat rechtvaardigen.

 Download het reglement