""

Burgerparlement voor het Klimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ingediend op wo 11/01/2023

692 inwoners van Ukkel hebben een speciale uitnodiging ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Namelijk een uitnodiging om deel te nemen aan de Burgerraad voor het klimaat. Maar wat is dat nu deze nieuwe Raad?

Overstromingen, hittegolven, langdurige droogte, … de gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk aanwezig, en hebben een impact op onze levens en onze gewoontes. Om ervoor te zorgen dat Brussel in de komende decennia voor iedereen een aangename regio kan zijn om in te leven, zullen we snel en collectief een aantal keuzes moeten maken om ons aan te passen aan de nieuwe leefomstandigheden in de stad en om onze impact op het klimaat en het milieu te verminderen.

Hoe willen we in 2050 in Brussel leven? Huisvesting, mobiliteit en consumptie zijn kwesties die ons allen aangaan en waar iedereen zelf actie kan ondernemen. Beter gerenoveerde woningen, frissere en rustigere straten, een gezondere lucht, … Een koolstofarm Brussel bevat ook en vooral mooie perspectieven voor een aangenaam leven in de stad.

Het is belangrijk om deze positieve toekomstvisie samen op te bouwen, aan de hand van een democratisch debat waarin de burgers hun stem kunnen laten horen. Om de ‘koolstofarme’ visie in 2050 te verwezenlijken is het belangrijk dat deze zo breed mogelijk door de Brusselaars wordt gedeeld en ondersteund. Net daarom richt de Brusselse regering een Burgerraad voor het klimaat op.

Concreet ontvingen 10.000 Brusselse huishoudens een uitnodiging om deel te nemen aan deze Raad. Op basis van de positieve antwoorden en via een reeks criteria (leeftijd, geslacht, woonplaats, diploma, …) zullen 100 personen geloot worden om effectief deel uit te maken van de Burgerraad. Deze zal representatief zijn aan de diversiteit van de Brusselse bevolking.

Eens de Raad is opgericht zal deze gedurende een periode van drie tot zes maanden werken rond een specifiek thema. Het doel is om te komen tot een gedeelde visie en een reeks aanbevelingen die aan de Brusselse gewestregering zullen worden voorgelegd.

Wil je graag meer weten? Afspraak op website  Burgerraad voor het klimaat.

""