Premie voor de beveiliging van woningen & de bescherming tegen inbraak

Ingediend op di 12/01/2021

 Premiereglement voor de bescherming

De gemeente staat een premie toe aan de burgers die hun woning beveiligen:

Beveiligingspremie
Voor wie? Voor eigenaars of huurders van een woning in Ukkel
Bedrag van de premie

50 % van de investering met een maximum van € 400 vanaf 1 januari 2021

Welke werken?

Anti-inbraakmaatregelen, met uitzondering van technologische maatregelen (alarm, camera’s, …)

Voorwaarden?

Het belastbaar inkomen van alle leden van het gezin waarvan de aanvrager deel uitmaakt ligt niet hoger dan € 65.013,43, verhoogd: 

- Met 1 persoon ten laste tot € 71.080,72;

- Met 2 personen ten laste tot € 74.115,06;

- Met 3 of meer personen ten laste tot € 74.115,06, verhoogd met € 3.019,18 per bijkomende persoon.

De beoogde bedragen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen gepubliceerd voor de maand december 2020. Ze worden jaarlijks in januari aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand december die voorafgaat aan de aanpassing.

De premieaanvraag mag slechts een keer per jaar ingediend en toegekend worden voor dezelfde woning.

Procedure?

1. Bezoek van een erkende diefstalpreventieadviseur van politiezone 5342 om de conformiteit van de werken te bevestigen (op afspraak via 02/852.94.52 of 02/852.94.51).

2. Versturen van de aanvraag tot toekenning van premies binnen 3 maanden volgend op de factuurdatum van de werken.

De aanvraag moet per aangetekende brief verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen (Preventiedienst), Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel of online op  http://irisbox.irisnet.be/.

 

CONTACT

Afspraak voor premiebezoek

Farid Semdani
fsemdani@ukkel.brussels

02/852.94.52

Valérie Berckmans
vberckmans@ukkel.brussels

02/852.94.51

Preventiedienst

Victor Gambierstraat 21
1180 Brussel

 

 

Prime sécurisation