Met de auto

De auto in de stad is een heuse uitdaging inzake mobiliteit en ruimte-inname (parkeren). Door de afbakening van zones en innovatieve oplossingen probeert de Gemeente voortdurend de juiste balans te vinden tussen de levenskwaliteit van haar inwoners enerzijds , en gemak en bewegingsvrijheid anderzijds.


Woonerven en erven

In zijn algemene beleidsverklaring van 2018-2024 heeft het College zich ertoe verbonden nieuwe zones 20 (erven) te creëren om wijken autoluw te maken en de veiligheid van zwakke gebruikers in de openbare ruimte te garanderen.

In oktober 2020 kwam het College tot een principeakkoord over een lijst van bijna 60 wegen of wegenstroken die binnen 3 jaar zouden worden omgevormd tot woonerven.

Wat is een erf of een woonerf?

In het algemeen gebruiken we de term "woonerf", maar de term "erf" slaat op hetzelfde principe, de regels zijn er identiek. Deze twee termen maken het echter mogelijk onderscheid te maken tussen een straat waar de woonfunctie dominant is (residentieel) en een straat waar andere functies bestaan, zoals handel, ambachten, onderwijs, enz.  
In de beide gevallen betreft het een weg waar:

 1. voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken; spelletjes zijn er ook toegestaan;
 2. bestuurders voetgangers niet in gevaar mogen brengen of hinderen; indien nodig moeten ze stoppen. zij ook extra voorzichtig moeten zijn in aanwezigheid van kinderen;
 3. snelheid gelimiteerd aan 20 km/u
 4. parkeren alleen is toegestaan op plaatsen die zijn gemarkeerd met wegmarkeringen of een andere wegbedekking en waarop de letter "P" wordt weergegeven.

Hoe kunt u een woonerf/erf herkennen?

Elk woonerf is/wordt gemarkeerd met borden en markeringen op het wegdek. Het betreft hier de verkeersborden F12a en F12b die het begin en einde van een woonerf wettelijk aangeven.

Afbeelding
Bord F12a heeft een blauwe achtergrond: in het wit een kind dat met een bal speelt, een volwassene, een auto en een huis en Bord F12b heeft een blauwe achtergrond: in het wit een kind dat met een bal speelt, een volwassene, een auto en een huis, doorstreept door een rode lijn

Sommige straten vereisen een heraanleg en daartoe werd een planning opgesteld. Elke nieuwe aanvraag van een (woon) erf dient te worden opgenomen in deze planning.

Waarom is het inrichten van dergelijke woonerven belangrijk?

Sommige straten zijn ruimtelijk niet aangepast om het verkeer van de verschillende verplaatsingswijzen te scheiden. Verkeer moet evenwel niet alleen mogelijk zijn voor voetgangers en fietsers, maar ook voor auto's.

Dit gemengde verkeer moet uiteraard aan bepaalde criteria voldoen, zoals autoluw verkeer, en daarom mag er maar maximaal 20 km/u worden gereden en liefst nog stapvoets, en moet worden gemikt op een luwe autostroom.

Voor een dergelijk autoluw verkeer, moeten er soms stroomopwaarts werken worden gerealiseerd om alleen een lokale bediening toe te staan en het doorgaand verkeer te verminderen of zelfs te beletten. Soms kan de inrichting van de openbare ruimte op zich alleen al de snelheid naar beneden halen. Deze zones bieden voordelen op lokaal niveau en kunnen een gebuiksvriendelijkere sfeer creëren en een gevoel van veiligheid geven aan bewoners en voorbijgangers. Dit is een maatregel die daadwerkelijk kan zorgen voor een aangenaam kader waardoor:

 • Buurtbewoners ontmoeten elkaar;
 • Kinderen kunnen er veilig spelenen zich ”hun straat” eigen maken;
 • Het sociale leven van een wijk ontwikkelt zich.

Lage-emissiezone (LEZ)

Let op wanneer u het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijdt omdat dit nu sinds 1 januari 2018 een lage-emissiezone is.

Wat is een LEZ (Low Emission Zone)?

"Low Emission Zone" (LEZ) staat dus voor een zone met lage emissies. Dat is de term die gebruikt wordt om een zone aan te duiden waar verkeer van meer vervuilende voertuigen verboden is.

Deze maatregel werd ook genomen in andere Belgische steden zoals Antwerpen en Gent, en ook in andere Europese steden om de luchtkwaliteit en dus de openbare gezondheid te verbeteren.

Meer info?

Welke voertuigen zijn hierbij betrokken? Hoe kan ik de euronorm van mijn voertuig achterhalen? Voor meer details en informatie, surf naar de gewestelijke website van de LEZ.


Bijna overal Stad 30

Sinds 1 januari 2021 is rijden tegen 30 km/u in de straten van de hoofdstad de algemene regel. De structurerende assen (50 of 70 km/u) en de woonerven (20 km/u) vormen hier evenwel een uitzondering op. Dit is een belangrijke verandering voor alle inwoners, bedrijven, werknemers en bezoekers van het Brussels Gewest.

Afbeelding
Carte Ville 30 Uccle
Klik op de kaart om de zones Stad 30 van Ukkel te ontdekken

 

 

Waarom 30 km/u (bijna) overal?

Voor meer verkeersveiligheid, voor alle gebruikers.

Elk jaar komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50 mensen om het leven of raken ze ernstig gewond door overdreven of onaangepaste snelheid. 30 km/u betekent ook meer veiligheid voor de automobilisten: bij een botsing kan de veiligheidsgordel zijn beschermde taak perfect vervullen, zonder nevenschade.

Stad 30, dat betekent ook:

 • meer autoluwe ruimte;
 • minder lawaai;
 • een betere verstandhouding tussen de verschillende weggebruikers;
 • een betere levenskwaliteit voor iedereen.

Is rijden tegen 30 km/u voor iedereen?

Dat zijn de verkeersregels: alle gebruikers moeten de snelheidsbeperking naleven, ook de bussen, fietsers, steps… zelfs op afgescheiden fietspaden of in eigen beddingen.

Enkel trams, voertuigen van de hulpdiensten/prioritaire voertuigen en sneeuwruimers vormen daar een uitzondering op.

Stad 30, een van de talloze concrete acties van het plan "Good Move"

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan, dat op 5 maart 2020 werd goedgekeurd door de Brusselse regering en beoogt een veiligere, gebruiksvriendelijkere en vlotter toegankelijk stad. Het Plan is het resultaat van een samenwerking tussen:

 • verenigingen op het terrein;
 • de gemeenten;
 • en de burgers.
Ook andere Europese steden hebben een Stad 30-plan uitgewerkt. Grenoble, Oslo en Bilbao halen uitstekende resultaten wat betreft het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer.

Brussel, de hoofdstad van Europa, positioneert zich daarmee als een van de pioniers van de Verklaring van Stockholm, die werd ondertekend in februari 2020. Deze verklaring heeft twee grote doelstellingen:

 1. het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030 met 50% terugschroeven;
 2. wereldwijd de snelheid beperken.

Meer info over Brussels 30?


Deelauto's en carpooling

U wil geen eigen auto bezitten maar u hebt er toch af en toe een nodig?

Dan kunt u terecht bij een aantal operatoren die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 •  Hetbedrijf Cambio, pionier sinds 2009, kunt u terecht voor de huur van voertuigen in een bepaald station. U dient het voertuig in kwestie vooraf te reserveren, en na gebruik weer terug te brengen naar datzelfde station.
 •  Website van Poppy pakt uit met voertuigen volgens het free float-principe. U vindt het voertuig via de app, u rijdt ermee, en u parkeert het opnieuw waar u maar wil. Uw rit zit er dan op;
 •   Cozywheels,   Wibee en  Getaround (in het Frans) bieden particulieren de mogelijkheid om hun eigen voertuig te verhuren aan andere particulieren.

Voor lange ritten, voor ritten naar een bijzonder evenement of voor woon-werkverkeer, kunt u misschien carpooling overwegen. Er bestaan verschillende carpoolplatformen waar u partners kunt terugvinden zoals:

Meer info over gedeelde mobiliteit?

 Website van Autodelen

Mobiliteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.16.10

E-mail
mobiliteit@ukkel.brussels