Examens de recrutement - banner
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Aanwervingsexamen

De gemeente Ukkel organiseert binnenkort een aanwervingsexamen voor statutaire betrekkingen tot de graad van arbeider (niveau D) voor de volgende functies: chauffeur rijbewijs C, elektricien, doodgraver, tuinier, stratenmaker-vloerder en loodgieter.

Om u in te schrijven voor dit aanwervingsexamen moet u:

  • Houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad middelbaar onderwijs in verband met de functie of van een attest dat aantoont dat de kandidaat voor de in te vullen betrekking beschikt over vijf jaar beroepservaring en praktijk, een attest afgeleverd door de werkgever waarbij die verworven werden;
  • Voor de functie van chauffeur: in het bezit zijn van een rijbewijs C en van het attest van vakbekwaamheid.

 Om de toelatingsvoorwaarden te kennen en om in te schrijven

U kunt inschrijven tot en met 14 april 2022.

Iedereen die ingeschreven is en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wordt per brief op de hoogte gehouden over het verdere verloop van de procedure.

Personeel

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur