Banner van Ukkel Gastvrije gemeente
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

  • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
  • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Ukkel Gastvrije gemeente

Ukkel is een «gastvrije gemeente» geworden sinds de unanieme goedkeuring van de motie «Ukkel, gastvrije gemeente» door de gemeenteraad.

De gemeenteraad nam deze motie aan om de waardige opvang van vluchtelingen, de verdraagzaamheid en het respect voor ieders levenskeuze en godsdienstige overtuiging te verbeteren. Dat alles gebeurt met het oog op de naleving van de wetten, maar ook om de burger bewust te maken van:

  • de uitdagingen rond migratie en het onthaal van de andere;
  • de verbetering van de opvang en het verblijf van migranten, met respect voor de mensenrechten;
  • de solidariteit ten opzichte van regio's met grote vluchtelingenstromen.

  Download de motie «Ukkel, gastvrije gemeente» (in het Frans) 

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels