PFAS en leidingwaterkwaliteit

Ingediend op di 05/12/2023

Vivaqua meldt op zijn website dat "het water aan uw kraan voldoet aan alle normen inzake drinkbaarheid die worden opgelegd door de Europese richtlijn over de kwaliteit van het water alsook door de Belgische wetgeving die daaruit voortvloeit" en, wat betreft PFAS: "Sinds begin 2022 blijkt uit alle analyses van het water in de netten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, d.w.z. aan de kraan van de Brusselse verbruiker, dat de resultaten aanzienlijk lager liggen dan de toekomstige norm van 100 nanogram/liter".

Heeft u vragen over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)? Volgens Sciensano worden deze door de mens gemaakte chemicaliën gebruikt in een groot aantal toepassingen vanwege hun waterafstotende, vetafstotende en vuilafstotende eigenschappen. Ze worden aangetroffen in textiel, huishoudelijke producten, brandbestrijdingsproducten, de auto-industrie, de voedingsindustrie, de bouw en elektronica. Blootstelling aan PFAS's kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Voor informatie over de kwaliteit van het drinkwater in Brussel kunt u de  Vivaqua FAQ's raadplegen.

U kunt ook meer te weten komen over de kwaliteit van uw drinkwater via deze  link.

En voor vragen over PFAS in de bodem en het grondwater kunt u een antwoord vinden in de  FAQ van Leefmilieu Brussel.