télévigilance
Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel is de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen (niet-EU) sterk verstoord: enkel de dringende verrichtingen worden behandeld. De dienst Vreemdelingen (EU) is daarentegen volledig gesloten.

De Bevolkingsdienst zal deze donderdagavond open zijn maar met erg weinig personeel! We raden u sterk aan een bezoek te vermijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is!

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Nieuw: de premie "telebewaking"

Ingediend op ma 31/05/2021

Ukkelse senioren of personen met een handicap kunnen voortaan genieten van een premie om zich uit te rusten met een telebewakingssysteem. De premie wil een duwtje in de rug zijn om een dergelijke voorziening te installeren, die een welgekomen rust biedt, zowel voor de uitgeruste persoon als voor de familie. De premie van maximum € 50 dekt de installatiekosten van de dienst.

Volgens de statistieken valt een kwart tot een derde van de 65-plussers minstens een keer per jaar. Naast eventuele lichamelijke schade van de val mogen de psychologische gevolgen ervan niet onderschat worden. Na de val komt de twijfel, zowel bij het slachtoffer zelf als bij zijn omgeving, over zijn vermogen om volledig zelfstandig thuis te wonen.

De telebewakingssystemen bieden een welgekend antwoord op deze bezorgdheid: met een druk op de knop treedt de oudere in contact met een telefooncentrale, die het probleem onderzoekt en de naasten verwittigt. De tijd die zo gewonnen wordt bij de behandeling kan op korte en lange termijn heilzaam blijken.

De nieuwe Ukkelse premie strekt ertoe het thuisbehoud van personen met verlies van zelfredzaamheid in Ukkel aan te moedigen via het gebruik van een telebewakingssysteem. Ze is bedoeld voor 65-plussers of personen die erkend zijn als mindervalide met een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten. Het bedrag (maximum € 50) komt overeen met de kosten voor deze installatie bij de verschillende operatoren. Voor meer gebruiksgemak kan de premie aangevraagd worden zowel door de persoon die van de telebewaking geniet als door de persoon die deze installatie concreet gefinancierd heeft (een familielid bijvoorbeeld). De premie werd gestemd door de gemeenteraad van 29 april en is op 1 juni in werking getreden.

Meer inlichtingen over de premie bij de dienst Sociale Actie ( sociaal@ukkel.brussels - 02/348.68.22 - 02/348.65.30).

Handicap en verlies van autonomie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Telefoon
02/605.22.82

E-mail
handicap@ukkel.brussels

télévigilance