""
Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel is de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen (niet-EU) sterk verstoord: enkel de dringende verrichtingen worden behandeld. De dienst Vreemdelingen (EU) is daarentegen volledig gesloten.

De Bevolkingsdienst zal deze donderdagavond open zijn maar met erg weinig personeel! We raden u sterk aan een bezoek te vermijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is!

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Leden van de gemeenteraad 2018-2024

Burgemeester

Boris DILLIÈS

 bourgmestre@uccle.brussels

Schepenen

Thibaud Wyngaard

Thibaud WYNGAARD

 thibaud.wyngaard@gmail.com
 twyngaard@uccle.brussels
 www.thibaudwyngaard.be
Jonathan Biermann

Jonathan BIERMANN

 jbiermann@uccle.brussels
Maëlle De Brouwer

Maëlle DE BROUWER

 mdebrouwer@uccle.brussels
Carine Gol-Lescot

Carine GOL-LESCOT

 cgollescot@uccle.brussels
Perrine Ledan

Perrine LEDAN

 pledan@uccle.brussels
Valentine Delwart

Valentine DELWART

 vdelwart@uccle.brussels
François Lambert-Limbosch

François LAMBERT LIMBOSCH

 flambert-limbosch@uccle.brussels

Daniel HUBLET

 dhublet@uccle.brussels

Raadsleden

Aleksandra KOKAJ (Présidente)

 aleksandra.kokaj@hotmail.com

Eric C. SAX

 sax.eric@icloud.com

Marc COOLS

 marc.cools@brutele.be

Béatrice FRAITEUR

 bfraiteur@skynet.be

Joëlle MAISON

 info@joellemaison.com
 www.joellemaison.com

Emmanuel DE BOCK

 edebock@parlbru.irisnet.be

Céline FREMAULT

 fremault.c@gmail.com

 

Jean-Luc VANRAES

 jlv@gimb.be

Jérôme TOUSSAINT

 jerometoussaint79@gmail.com

Pierre DESMET

 pierdes2015@yahoo.be

Bernard HAYETTE

 bhayette@skynet.be

Kathleen DELVOYE

 kathleen.delvoye@skynet.be

 

Diane CULER

 diane.culer@gmail.com

Marion VAN OFFELEN

 marion.vanoffelen@gmail.com

Stefan CORNELIS

 scornelis@uccle.brussels

Odile MARGAUX

  om@avocat-margaux.be

Vanessa ISSI

 vanessa_issi@skynet.be

Michel COHEN

 michel.cohen.uccle@gmail.com

Cécile EGRIX

 cecile.egrix@gmail.com

 

Blaise GODEFROID

 blaise.godefroid@gmail.com

Aurélie CZEKALSKI

  aurelieczekalski@gmail.com
 

Nicolas CLUMECK

  nicolasclumeck@yahoo.fr

Véronique LEDERMAN

  vlederman@gmail.com

Cédric NORRÉ

  cedric.norre@gmail.com

Hans VAN de CAUTER

  hans.vandecauter@skynet.be
 

Michel BRUYLANT

  michel.bruylant@gmail.com

Patrick ZYGAS

  patrick.zygas@gmail.com
 

Björn BECKER

  becker.ecolo@gmail.com

Jean-Pierre COLLIN

 jpcol@hotmail.com

Yannick FRANCHIMONT

 yannick.franchimont.ecolo@gmail.com

Jacques SPELKENS

 jacques.spelkens@gmail.com
 

Fathiya ALAMI

 fathiya.alami@gmail.com
 

Leïla KABACHI

 

Mathias JUNQUÉ

 mathjunque@gmail.com