Geboorte- en adoptiepremies

Het verwelkomen van een nieuw kind in de familie is altijd een mooie gebeurtenis die de gemeente wenst toe te juichen door een premie toe te kennen. Deze premie wordt zowel  toegekend bij de geboorte van een kind als bij de adoptie. 

Geboortepremie

De gemeente Ukkel kent een gemeentelijke geboortepremie toe voor de geboorte van elk levend geboren kind waarvan de moeder of de persoon die voor het kind verantwoordelijk is, daadwerkelijk in de gemeente Ukkel woont en op het ogenblik van de geboorte ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Ukkel.

Gemeentelijke adoptiepremie

Er kan een gemeentelijke adoptiepremie worden toegekend als een kind wordt geadopteerd (eenvoudige of volle adoptie) volgens de volgende voorwaarden:

  1. het kind moet jonger zijn dan 10 jaar op het moment dat het in het huishouden van de adoptieouder wordt opgenomen;
  2. de adoptieouder mag nog geen gemeentelijke geboortepremie voor dit kind hebben ontvangen;
  3. de aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Ukkel op het ogenblik van de transcriptie van de adoptieakte.

Bedragen en voorwaarden om dit te verkrijgen

Het bedrag van de geboorte- of adoptiepremie bedraagt € 60 voor het 1ste kind en € 40 vanaf het 2de kind.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet de aanvrager het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier binnen 6 maanden na de geboorte of de transcriptie van de adoptieakte indienen bij de dienst Gezin-kinderopvang:

De geboorte- of adoptiepremie zal worden toegekend in de vorm van lokale shoppingbonnen, met een nominale waarde van 10 euro per bon.

Deelnemende winkels: gemeentelijke site van Ukkel – Dienst Economie en Handel – bonnen lokale Ukkelse handelszaken.
 

Kinderen

GEZIN-KINDEROPVANG

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.22.92

E-mail
gezin.kinderopvang@ukkel.brussels