Ukkelse BBP

Raadpleeg de kaarten met de grafische voorschriften en de letterlijke voorschriften van de verschillende bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) die van kracht zijn op het gemeentelijke grondgebied van Ukkel.

In deze BBP’s worden de belangrijkste stedenbouwkundige voorschriften voor de eronder vallende wijken vastgesteld. Naast het BBP bestaat er ook een  Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) dat van toepassing is op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ongeacht of er voor de betrokken wijken al dan niet een BBP bestaat).

De raadpleging van het GBP is ook ten zeerste aanbevolen.

We vestigen uw aandacht op de volgende elementen:

  • De nummering van de BBP’s verschilt naargelang men verwijst naar de bestaande kaart van de juridische situatie van het GBP of naar de gemeentelijke nummering.
  • Sommige bijzondere bestemmingsplannen zijn niet volledig aangegeven op het plan van het GBP (bv. bijzonder bestemmingsplan 50), of hun gebied is vergroot sinds de goedkeuring van het GBP (bv. bijzonder bestemmingsplan 29bis) of verkleind (bv. bijzondere bestemmingsplannen 46bis en 51bis, gedeeltelijk ingetrokken).
  • Het bestemmingsschema bevat geen informatie voor elk van de plannen over de verkavelingsvergunningen, met name die welke zijn afgegeven na de goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan bij koninklijk besluit of besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De hier beschikbare informatie wijst niet op gevallen van impliciete intrekking van een bijzonder bestemmingsplan door het GBP.
  • De naleving van het bijzonder bestemmingsplan stelt projecten niet vrij van de controle op naleving van de projecten op de conformiteit met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).
  • Indien een bijzonder bestemmingsplan gedeeltelijk is gewijzigd, is het raadzaam de wijziging(en) te raadplegen om na te gaan of zij betrekking hebben op het betrokken perceel.
  • Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Meer informatie is verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw.

Stedenbouw

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels