HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Nieuwe kalender voor de ophaling van vuilniszakken

Ingediend op di 02/05/2023

Sinds 15 mei heeft het Gewest de kalender voor de ophaling van afval gewijzigd. De gemeente Ukkel helpt u vlot voor een nog schonere gemeente te zorgen!

 Raadpleeg de nieuwe kalender voor de ophaling van vuilniszakken

In de nieuwe organisatie van de ophalingen is het gewest opgedeeld in zones en in Ukkel zijn er verschillende zones. Sommige straten zullen voortaan slechts één wekelijkse ophaling van gewone huisvuilzakken hebben. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor gebouwen met een contract voor de ophaling van containers. Andere straten zullen 2 ophalingen per week blijven hebben, maar soms met een verandering van de dag... Sommige ophalingen zullen overdag gebeuren, andere 's nachts. Deze nieuwe kalender heeft uiteraard gevolgen voor het tijdstip waarop iedereen zijn vuilnis buiten mag zetten.

De nieuwe kalender vermeldt niet langer de dagen en uren waarop de vrachtwagens van Net Brussel langskomen, zoals vroeger het geval was, maar wel de dagen en uren waarop de inwoners hun vuilniszakken moeten buitenzetten, voor elke kleur zak. Let vooral op de informatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere nieuwigheid: de verplichting om te composteren of de oranje zak voor organisch afval te gebruiken

Al het voedingsafval dat gerecycleerd kan worden, moet voortaan rechtstreeks in de oranje zak (wat niet: botten, karkassen, schelpen van schaaldieren, luiers … die in witte zakken moeten). Er bestaat uiteraard een risico dat dieren worden aangetrokken door het organisch afval en de zakken openscheuren. Dit ongemak kan gemakkelijk worden vermeden door ze in de vuilnisbakken te doen die gratis beschikbaar zijn in de  Stallestraat 160 (open van maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 urre en van 12.30 tot 15 urr) of in de Recyparks.

Alle nuttige info over het sorteren van voedingsafval is beschikbaar op de website web  voedingsafval.brussels