Coffee Corner: offerteaanvraag

Ingediend op di 09/04/2024

In haar nieuw administratief centrum in de Stallestraat 77, waar alle gemeentediensten gecentraliseerd zijn, wenst de gemeente Ukkel een ruimte voor snacks ter beschikking van haar personeel en van de burgers te stellen. Daarom lanceert ze een offerteaanvraag om aan een kandidaat-concessiehouder de uitbating van een Coffee Corner toe te kennen, waarvan de activiteit bestaat uit het aanbieden van snacks type sandwichbar met verse kwaliteitsproducten, type zelfbediening, zonder bediening aan tafel.

De gemeente stelt de uitbater een nieuwe ruimte van 131 m² ter beschikking, gelegen op de gelijkvloerse verdieping van toren B van het Centrum en die plaats biedt aan max. 60 personen. De uitbater kan beschikken over de oorspronkelijke keukenuitrusting voor professioneel gebruik en het oorspronkelijke meubilair. Elke andere voorziening die de uitbater noodzakelijk acht voor de goede uitbating wordt geïnstalleerd op zijn kosten en risico, middels de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Er worden eveneens een kelder als opslagruimte ter beschikking van de uitbater gesteld.

De kandidaten stellen projecten voor met een voedselaanbod bestaande uit warme en koude dranken, sandwiches, desserts en veganistische gerechten.

Het uitbatingscontract wordt gesloten voor een duur van 9 jaar. De Coffee Corner is geopend voor het publiek en wordt uitgebaat minstens van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 14.30 uur. De uitbater heeft de mogelijkheid om ruimere openingsuren voor te stellen indien hij dat wenst. De maandelijkse retributie bedraagt € 500, zonder inbegrip van de lasten, belastingen en taksen. De bankwaarborg bedraagt € 3.000.

Praktische modaliteiten van de procedure

  • Plaatsbezoek (verplicht): 15 of 16 mei 2024 om 14 uur. Maak een afspraak vóór 8 mei 16 uur, via  regie@ukkel.brussels. Na het plaatsbezoek heeft elke kandidaat-concessiehouder 5 kalenderdagen tijd om zijn vragen per e-mail op te sturen naar  regie@ukkel.brussels, ter attentie van mevr. Sophie Leclerc. Vanaf de ontvangstdatum van de vragen met betrekking tot het laatste bezoek ter plaatse beschikt het bestuur over 5 kalenderdagen om alle vragen van de kandidaat-concessiehouders te beantwoorden.
  • Indiening van de offertes: uiterlijk op 31 mei 2022 om 14 uur, per e-mail naar  regie@ukkel.brussels of per brief naar het volgende adres: Dienst Gemeente-eigendommen, Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.
  • Degustatiesessie (verplicht): 11 juni 2024 (uren te bevestigen).

Het bestek kan per e-mail aangevraagd worden via  regie@ukkel.brussels (ter attentie van mevr. Sophie Leclerc).